*Nettavisen* Økonomi.

Risikerer 750 millioner i straffeskatt

Foto: Espen Sturlason

50.000 nordmenn risikerer opp til 15.000 kroner i straffeskatt.

04.06.13 21:32

Ved midnatt i natt går fristen ut for å levere selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende (næringsoppgave).

Torsdag 29. mai var det ennå 50.000 som ikke hadde levert. Overstiges fristen påløper forsinkelsesavgift på opptil 15.000 kroner. Dersom samtlige 50.000 leverer for sent risikerer de totalt 750 millioner kroner i avgift.

Forsinkelsesavgiften er regulert i ligningsloven § 10-1 første ledd og bestemmer at denne skal være 1 promille av nettoformuen. I tillegg ilegges:

-2 promille av nettoinntekten når forsinkelsen ikke er mer enn 1 måned, eller

-1 prosent av nettoinntekten når forsinkelsen er over 1 måned, eller

-2 prosent av nettoinntekten når forsinkelsen er over 3 måneder.

Forsinkelsesavgiften skal minimum settes til 200 kroner og maksimum 10.000 kroner når forsinkelsen ikke er mer enn én måned, men maksimum 15.000 kroner når forsinkelsen er mer enn en måned.

- Det ligger i selvangivelsens navn at det er skattyter som skal «angi» alle sine skattepliktige inntekter og all skattepliktig formue til skatteetaten. Og opplysningsplikten må skje innenfor lovbestemte frister. Oversittes fristene kan du ilegges forsinkelsesavgift for å være for sent ute med å innlevere ligningsoppgavene til skatteetaten, sier advokat i Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF), Per-Ole Hegdahl til Nettavisen NA24.

Slik får du utsatt frist
Regler om forsinkelsesavgift følger av ligningsloven § 10-1. Hovedregelen her er at skattyter som leverer selvangivelse, næringsoppgave eller pliktig selskapsoppgave med vedlegg etter leveringsfristen, men før skatteoppgjøret er sendt skattyter, skal ilegges en forsinkelsesavgift. Leveringsfristene følger av ligningsloven § 4-7 og bestemmer at selvangivelse med vedlegg skal leveres innen utgangen av mai i året etter ligningsåret for selskaper og selvstendig næringsdrivende. For personlige skattytere og alle andre er leveringsfristen innen utgangen av april.

- Det er verdt å merke seg at selv om fristene i utgangspunktet er absolutte, og derfor gir skatteetaten rett til å ilegge forsinkelsesavgift, har skattytere anledning til å søke om utsatt frist. Dersom en skattyter sannsynliggjør at det foreligger «særlige grunner» som vil skape betydelige vanskeligheter med å levere ligningsoppgavene innen fristen, skal skattekontoret gi utsetting, sier Hegdahl.

For å søke om utsettelse er det ikke tilstrekkelig å ringe til skatteetaten.

- En anmodning om utsatt frist gjør du enkelt på skatteetatens hjemmesider eller via altinn. Du kan også sende søknad via brevpost. Husk at søknaden må være sendt innen den opprinnelige fristen for å levere selvangivelsen, sier Hegdahl.

Her søker du om utsatt frist

Skattyter har krav på utsatt frist dersom «særlige grunner» tilsier det. Som særlige grunner kan være, flom eller andre naturkatastrofer, sykdom (men kun i den perioden skattyter er syk og derfor forhindret fra å levere oppgavene), utenlandsopphold, fengselsopphold, dødsfall i nærmeste familie, samlivsbrudd, rusmisbruk eller andre særlige forhold som gjør det svært vanskelig å levere ligningsoppgavene rettidig.

Tilleggsskatt - verre enn forsinkelsesavgift
- Merk at dersom du er så sent ute med å levere ligningspapirene at skatteetaten har rukket å sende deg et skatteoppgjør i mellomtiden skal du ikke lenger ilegges forsinkelsesavgift. Da kommer den strengere og mer byrdefulle tilleggsskatten til anvendelse isteden, sier Hegdahl.

For 2013 vil skatteoppgjøret for lønnsmottakere og pensjonister som har levert selvangivelsen på nett være klart fra 26. juni. For selvstendig næringsdrivende og andre vil skatteoppgjøret være klart fra mellom 7. august og 16. oktober. Skal du unngå tilleggsskatt som selvstendig næringsdrivende må du derfor innsende ligningspapirene senest den 7. august.

- Forsinkelsesavgift kan påklages og bortfalle dersom skattyters forhold må anses unnskyldelig på grunn av sykdom, alderdom, uerfarenhet eller annen årsak. NARF anbefaler alle skattytere om å levere ligningsoppgavene rettidig. Er du imidlertid forhindret fra å etterleve fristene er vårt råd å heller søke om utsatt frist fremfor å søke om ettergivelse i etterkant, sier Hegdahl.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.