Pensjonen via arbeidsgiver beregnes på grunnlag av lønna. Dersom store deler av den variabel, i form av bonus, tillegg og overtid, kan den falle utenfor når pensjon skal settes av.

– Etter 40 år med lønn på 600.000 kroner, bonus på 250.000 kroner og fem prosent innskudd, blir total pensjon 340.000, det vil si rundt 40 prosent av total lønn på 850.000 kroner. Mange forventer nok en langt høyere pensjon enn det, sier pensjonsrådgiver Beate Fahre i Aon Norway til DN.

Hun mener regelverket er laget for en tid man hadde ytelsespensjon, og derfor ikke angår svært mange lenger. En million nordmenn har nå innskuddspensjon, og Fahre mener den variable lønnen bør regnes med i pensjonsgrunnlaget.

– Mitt råd er å forhandle med arbeidsgiver om at all lønn skal inkluderes i pensjonsgrunnlaget. Hvis arbeidsgiver sier at det har vi ikke råd til, da må innskuddssatsen settes ned, så kan det uansett gi et bedre utfall enn å fortsette å ekskludere variabel lønn, sier Fahre.

Konsulenter, rådgivere, forvaltere, selgere og meglere er eksempler på yrker med lav til moderat fastlønn og en «fast» høy bonus.