Risiko avgjørende for Golden Ocean

Vil avgjøre emisjonsbehovet.

11.02.09 13:12

Skipsreder John Fredriksens bulkrederi Golden Ocean Group tok markedet på sengen onsdag med en melding som gjør det klart at en emisjon kan være forestående.


Følg markedet tettest på NA24 iMarkedet

Hvorvidt et emisjonsbehov oppstår og hvor stort egenkapitalbehovet eventuelt kan bli, vil bli avgjort i rederiets forhandlinger med bankene og andre kreditorer de nærmeste ukene. De sentrale problemstillingene vil være risikoen kreditorene tillegger Golden Oceans stor befraktningsportefølje.

Det innrømmer administrerende direktør Herman Billung i Golden Ocean Group overfor NA24 iMarkedet onsdag. Han mener imidlertid at motpartsrisikoen i rederiets gjenværende befraktningsportefølje nå kun er høy for en mindre del av porteføljen.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Fortolkninger
- Det er ikke mye igjen, men det er umulig å kvantifisere som en prosentandel, sier Billung til NA24 iMarkedet.

Ifølge Billung vil nettopp fortolkningen av låneavtalene med hensyn på verdsettelsen av befraktningsavtalene, avgjøre om rederiet i dag er i brudd med lånebetingelsen, og dermed må fylle på med frisk kapital. Billung understreker imidlertid at dette ikke er avgjort.

- Det er en mulighet, men ingen beslutning er tatt, sier Billung om emisjonsløsningen.

- Vi har ikke satt noen spesiell tidsramme, men håper å kunne gi mye relevant informasjon i forbindelse med regnskapsfremleggelsen den 26. Det er en del løse tråder, sier Billung om det videre løpet.Finanskrisen

Effektene av rederienes motpartsrisikoen er klart illustrert i meldingen fra Golden Ocean, hvor en kunde og en skipskjøper ikke har klart å gjøre opp sine forpliktelser overfor rederiet.

En stor del av Golden Oceans virksomhet består i å leie inn skip billig og leie dem ut igjen dyrt. Finanskrisen og nedkjølingen av verdensøkonomien har imidlertid utløst problemer for en rekke befraktere på grunn av bortfall av etterspørsel og manglende inntjening.

Dermed risikerer Golden Ocean at konkurser og betalingsproblemer hos motpartene sender i retur skip de har leid inn da ratene var på langt høyere nivåer enn det de får igjen i dagens spotmarked. Totalt har rederiet 21 bulkskip på innleie enn på bareboat- eller timecharterbasis.

HTML EMBEDIkke kansellert
Golden Ocean har foreløpig kun et fåtall egne skip i drift, men nybyggingsprogrammet er stort. Foreløpig har ikke rederiet valgt å kansellere nybyggsordre, noe som vanligvis betyr tap av første avdrag som innbetales ved kontraktssignering.

Golden Ocean har i dag 18 bulkskip i ordre med leveringer frem til og med fjerde kvartal 2011. I tillegg har rederiet solgt ytterligere seks nybyggskontrakter. Av disse nybyggene er 12 etter dagens melding uten finansiering.

Rederiet har nå innledet forhandlinger med verftene som blant annet vil innbefatte kanselleringsbeslutninger i tillegg til fremforhandling av lettelser i kontraktsforpliktelsene.

- En av grunnene til at vi ikke har kansellert er at vi vil ikke gå fra penger vi ikke er nødt til å gå fra. Vi må se på dette som en total pakke som vi forhandler med verftene om, sier Billung om prosessen så langt.

Golden Ocean topper tapperlisten på Oslo Børs, med et fall på 25,68 prosent til 4,95 kroner, onsdag formiddag.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.