*Nettavisen* Økonomi.

Rødt for Noreco

Labert kvartal, men oljeselskapet ser fremover etter lovende funn.

Inntektene til Norwegian Energi Company ASA (Noreco) falt kraftig i andre kvartal sammenlignet med fjoråret. Hovedårsaken er det kraftige fallet i oljeprisen.

NA24 - din næringslivsavis

Noreco realiserte i andre kvartal en gjennomsnittlig oljepris på 60 dollar fatet, mot 104-55 dollar per fat i tre foregående kvartalene. Driftsinntektene endte på 400,6 millioner kroner i andre kvartal, mot 639,5 millioner kroner i andre kvartal 2008.

Gjennomsnittlig produksjon endte i andre kvartal på 11.500 fat per dag.

Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) endte på 85,1 millioner i kvartalet, ned fra 466,3 millioner i andre kvartal i fjor, mens resultat før skatt endte på minus 303,9 millioner kroner, mot et overskudd på 134,1 millioner kroner i samme fjorårsperiode.

Noreco har gjort tre hydrokarbonfunn så langt i 2009; et gassfunn på Gita, et olje- og gassfunn på Grosbeak og et lettoljefunn på Gygrid.

- Vi fortsatte å demonstrere gode leteresultater i andre kvartal, og vi ser frem til å føre vårt selektive leteprogram videre samt å skaffe nye muligheter for videre vekst, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Styret i Noreco skriver i rapporten at det er av den oppfatning at markedets grunnleggende forutsetninger for olje- og gassindustrien vil fortsette å være utfordrende store deler av 2009, ettersom det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidig økonomisk utvikllingutvikling.

Men legger til at det er flere tegn som tyder på at svekkelsen er i ferd med å snu, men det etter styrets mening for tidlig å konkludere med at markedene fungerer fullt ut effektivt igjen. Etter styrets mening er utsiktene for olje- og gassindustrien på middels til lang sikt lyse.

Annonsebilag