– Alle snakker om de økte forskjellene, men veldig få gjør noe med det, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Politisk kvarter på NRK. Rødtlegger fram sitt alternative statsbudsjett fredag formiddag.

Moxnes viser til at med deres skatteopplegg vil nivået på skattene være omtrent det samme som da de rødgrønne styrte under Jens Stoltenberg.

Formue og arv

Den progressive skatteøkningen vil gjelde alle som tjener over 600.000 kroner. De med inntekt opp til én million bør betale 4.400 mer i skatt, ifølge Rødt, mens de som tjener mellom 2 millioner og 1 milliard bør få en økning på 135.600 kroner i snitt. Partiet vil også øke skatt på utbytte fra dagens 31,5 prosent til 43 prosent.

I tillegg foreslår partiet et nytt trinn i formuesskatten for de med formue på over 10 millioner kroner.

Det vil gi en økning på inntektssiden på 27 milliarder kroner i 2019, som stiger til drøyt 37 milliarder i 2020. Pengene vil partiet blant annet bruke på gratis tannhelse (3 milliarder), økt barnetrygd (3 milliarder) og økte overføringer til kommunene (8 milliarder).

Rødt vil også gjeninnføre arveskatten, men med et bunnfradrag på 5 millioner kroner. Deretter øker arveskatten trinnvis fra 10 til 25 prosent. Den høyeste satsen rammer arv på over 100 millioner kroner.

– Mulig å reversere

– Det har vært viktig for oss å vise at det er mulig å reversere de skattelettene som regjeringen har gitt, sier Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen.

Samtidig vil partiet kutte 1 milliard i momsen, skriver Klassekampen.

I tillegg foreslår partiet en økning i avgiftene, først og fremst økt CO2-avgift, på 1,4 milliarder kroner.