Gå til sidens hovedinnhold

Røkke får ikke utbytte i Aker

Storaksjonær Kjell Inge Røkke får ikke utbytte fra Aker Solutions i 2018.

Det Røkke-dominerte selskapet satt igjen med en bunnlinje i fjor på 792 millioner kroner før skatt, mot 399 millioner i 2017. Inntektene økte med snaue 3 milliarder kroner til drøye 25 milliarder.

I fjerde kvartal var bedringen fra 73 millioner kroner til 227 millioner. Aker Solutions skriver i kvartalsrapporten at inntektene økte på årsbasis med 8 prosent i fjerde kvartal, men det var en liten nedgang i driftsmarginene.

Styret har bestemt at det ikke utbetales utbytte for 2018. Kjell Inge Røkke eier gjennom sitt selskap TRG Resource Group 68,2 prosent av Aker. Dette selskapet eier igjen snaue 35 prosent av Aker Solutions.

Aksjemarkedet priser for tiden Akser Solutions til drøye 12 milliarder kroner.

Tøff konkurranse

Aker Solutions skriver om fremtidsutsiktene at de er godt posisjonert i markedene som ventes å ha god vekst. Det er tegn til bedring i markedene, men Aker sier konkurransen i markedet er tøff. Selskapet har likevel en god ordrereserve inn i 2019.

Aker Solutions er et internasjonalt oljeservice-selskap som leverer en rekke løsninger til oljeindustrien. Hoveddelen av virksomheten omfatter leveranser til olje-, gass- og petrokjemianlegg. Virksomheten er organisert i ni forretningsområder.

I Norge har Aker Solutions hovedkontoret på Fornebu i Bærum og er ellers representert mange steder langs norskekysten fra Moss og Horten på Østlandet, via Bergen, Trondheim og opp til Hammerfest.

Kommentarer til denne saken