Gå til sidens hovedinnhold

Røkke fikk solgt aksjene

Aker har sikret seg en gevinst på 660 millioner kroner.

Røkkes hoffmeglere i SEB Enskilda fikk hjelp av Carnegie til å skaffe kjøpere av aksjene i Aker Yards. Aksjene er kjøpt av internasjonale og norske institusjonelle og private investorer.

NA24 - din næringslivsavis

Totalt solgte Aker 2.340.722 aksjer i Aker Yards for tilsammen 1,1 milliarder kroner. Kursen Aker fikk for aksjene var på 460 kroner. Det er rundt 20 kroner under torsdagens sluttkurs. Etter nedsalget eier Aker 40,1 prosent av aksjene i Aker Yards, det er en nedgang fra 50,4 prosent.

Aker har en regnskapsmessig gevinst på om lag 660 millioner kroner etter salget av Aker Yards-aksjene.

- Aksjesalget er et ledd i en samlet strategisk plan for å frigjøre likviditet, styrke balansen ytterligere og øke den finansielle handlekraften for industriell satsing. Samtidig oppnår Aker en mer balansert portefølje av industrielle eierinteresser, sier styreformann og konsernsjef Leif-Arne Langøy i Aker.

Til sammen har aksjesalgene i Aker Yards og Aker Kværner frigjort 4,7 milliarder kroner. Dette styrker Akers evne til fortsatt å utvikle fremtidsrettede industribedrifter og på den måten skape verdier for kunder, samfunnet og aksjonærene.

- Med salget av aksjer i de to selskapene er arbeidet med denne planen sluttført. Det blir ikke ekstraordinært utbytte eller utbetalinger til Akers aksjonærer som følge av aksjesalgene, men våre aksjonærer får økt forutsigbarhet for framtidige utbetalinger i tråd med selskapets etablerte utbyttepolitikk, sier Langøy.

Akers eierposisjon vektes ned til 40,1 prosent i både Aker Yards og Aker Kværner. Aker fortsetter som en aktiv og langsiktig eier i selskapene.

- Både Aker Kværner og Aker Yards vil fortsatt være en del av Aker-konsernet, omfattet av Akers styringsmodell og deltakere i de mange felles konserninitiativene, sier Langøy.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot