I en børsmelding mandag morgen røper Aker BP at selskapet har funnet olje på letebrønn 24 / 9-14 på Froskelår-prospektet ved Alvheim-feltet i Nordsjøen.

Funnet har avdekket store forekomster av olje og gass: Foreløpig analyse indikerer en størrelse på 45-153 millioner fat oljeekvivalenter.

Froskelår ligger i Alvheim-området og følger Frosk-funnet fra i fjor. Hoveddelen av funnet er i lisens 869 på norsk kontinentalsokkel, mens en del kan skjære seg over den britisk-norske grensen i Nordsjøen.

Boringen vil fortsette, og en omfattende datainnsamling vil bli utført for å bestemme størrelsen og kvaliteten på oppdagelsen.

Aker BP er operatør, og eier 60 prosent av lisens 869. De andre partnerne er Lundin Norway (20 prosent) og Vår Energi (20 prosent).

Rettighetshaverne på Alvheim-feltet vant i 2018 Oljedirektoratets IOR-pris fordi direktoratet mente at feltet hadde skapt stor merverdi på norsk sokkel gjennom nyskapende arbeid knyttet til økt utvinning.

Oljedirektoratet pekte på at Aker BP, Lundin Norway og Vår Energi hadde vært villige til å ta risiko for å produsere mer olje i området. Særlig fremhevet ble selskapenes evne til å se området under ett, implementere ny teknologi og dele data.

Mer informasjon om Froskelår-funnet vil bli gitt når dette arbeidet er fullført, melder Aker BP.