Røkke inne i varmen igjen

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Enig med Giske om ny Aker-avtale.

25.01.10 18:17

Kjell Inge Røkke og næringsminister Trond Giske er enige om endringer i den omstridte avtalen om felles eierskap av Solutions.

I juni 2007 kjøpte staten 33,1 millioner aksjer i Aker Holding. Det eier 40,27 prosent Kjell Inge Røkkes oljeserviceselskap som het Aker Kværner, nå Aker Solutions. Staten betalte 4,8 milliarder kroner med en aksjekurs på 145,60 kroner.

Regjeringens våpendragere - med Dag Terje Andersen i spissen - ble kritisert av analytikere som mente staten gikk inn på en absolutt topp i denne sektoren.

I fjor ble det så klart at Røkkes Aker ASA solgte en rekke selskap og aksjer til Aker Solutions for rundt 2 milliarder kroner. Mange mente at prisingen Røkke fikk var altfor god og at staten satt igjen med svarteper grunnet en elendig aksjonæravtale i Aker Holding AS.

Dette førte til en knallhard strid som tilsynelatende ødela det gode forholdet Kjell Inge Røkke hadde bygd opp til Arbeiderpartiet.

- Tilliten er tilbake
Nå har Kjell Inge Røkkes medhjelper, Akers konsernsjef Øyvind Eriksen, og næringsminister Trond Giske foretatt endringer i aksjonæravtalen, slik at lignende situasjoner ikke vil skje igjen.

De to innkalte mandag til pressekonferanse om en ny tilleggsavtale. Der ble det presisert nye informasjonsrutiner og transaksjonsrutiner.

Det ble også klart at alle nærstående transaksjoner over 100 millioner kroner skal tas opp i konsernstyret.

- Jeg synes tilliten i forhandlingene er tilbake, sier Giske.

- Ny tilleggsavtale
Aker ASA kom samtidig med en pressemelding.

- Etter en fornyet gjennomgang av aksjonæravtalen fra juni 2007, er eierne i Aker Holding enige om tilleggsbestemmelser som beskriver hvordan nærstående transaksjoner skal behandles for framtiden. Tilleggsavtalen signeres i dag, opplyser Aker ASA i en pressemelding mandag ettermiddag.

Ifølge selskapet er hovedpunktene i tilleggsavtalen som følger:

- Hovedprinsippet i tilleggsavtalen er at nærstående transaksjoner som er omfattet av tilleggsavtalen ikke skal gjennomføres av Aker-konsernet med mindre styret i Aker Holding enstemmig har godkjent avtalen.

- Tilleggsavtalen regulerer i utgangspunktet alle transaksjoner som inngås mellom selskap i Aker-konsernet og datterselskap av Aker Solutions ASA, i den grad avtalen etter sitt innhold ville utløst krav om behandling på Aker Solutions ASAs generalforsamling etter allmennaksjeloven § 3-8 hvis Aker Solutions ASA hadde vært avtalemotpart.

- Det følger av allmennaksjeloven § 3-8 at generalforsamlingsbehandling ikke er nødvendig for avtaler som inngås som ledd i selskapets ordinære virksomhet. Ved anvendelsen av den utvidede vetoretten knyttet til § 3-8 saker, er det avtalt at dette unntaket ikke skal gjelde overdragelse av virksomhet (herunder salg av aksjeposter og sentrale aktiva i virksomheter) mellom nevnte selskaper der verdien av det som ytes av Aker Solutions ASA's datterselskap overstiger 100 millioner kroner.

- Tilleggsavtalen gjelder i utgangspunktet ikke for avtaler som inngås av datterselskap som er børsnoterte eller hvor den økonomiske eierinteressen er 50 prosent eller lavere. Tilleggsavtalen gjelder for avtaler som inngås etter avtaleinngåelsen, men ikke for avtaler som knytter seg til gjennomføring/oppfølging av allerede inngåtte avtaler

- Både styret og eierne i Aker Holding skal ha informasjon om transaksjoner som vil kreve behandling og enstemmig godkjenning i selskapets styre. I tillegg skal det utarbeides kvartalsvise oversikter over andre nærstående transaksjoner mellom relevante selskaper når verdien av transaksjonene overskrider 10 mill kroner. Aker Holdings styreleder eller daglig leder skal være kontaktpunkt mellom selskapet og eierne.

Dette er Aker-saken:
- Før påsken 2009 ble det kjent at Aker ASA selger en rekke selskap og aksjer til Aker Solutions for rundt 2 milliarder kroner. Et av selskapene som ble solgt, Aker Oilfield Services, har store finansieringsforpliktelser i årene som kommer.

- Analytikere og andre reagerer på prisen som Aker Solutions betaler og flere er svært kritiske til at saken ikke blir behandlet på en generalforsamling i børsnoterte Aker Solutions.

- Staten eier 30 prosent av aksjene i Aker Holding sammen med Aker (60 prosent) og Wallenberg-sfæren (10 prosent). Aker Holding har i sin tur 40 prosent av aksjene i Aker Solutions.

- Næringsminister Sylvia Brustad går hardt ut mot Aker ASAs og Røkkes håndtering. Også styrerepresentant Berit Kjøll i Aker Holding raser mot Røkke, og mener at staten er blitt lurt.

- Røkke slår tilbake på en pressekonferanse etter flere uker i stillhet. Da har Aker Solutions, etter enighet med staten, hyret inn UBS for å finne ut om prisen var OK. Deres konklusjon var nettopp det: Prisen som Aker Solutions betalte var fair.

- Det var ikke konklusjonen til Pareto, som var hyret inn av Næringsdepartementet. De kom til at Aker Solutions hadde betalt opp til 600 millioner kroner for mye.

- Regjeringen bøyer av når de får en generalforsamling i Aker Solutions der alle aksjonærene kan stemme for eller imot strategien bak kjøpene. Kjøpene er allerede gjennomført, og kan ikke uten videre reverseres. Staten har gjennom Aker Holding AS allerede stilt seg bak oppkjøpene.

Her finner du alle sakene om Røkkes omstridte finansfinte.

LES: Alt om Røkke-saken

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.