Røkke med ny fiskesjef

Foto: André Clark Utvik (NA24)

Yngve Myhre får med seg 2,3 millioner kroner.

Yngve Myhre fratrer som konsernsjef i Aker Seafoods, og Liv Monica B. Stubholt er konstituert i stillingen med virkning fra i dag, tirsdag 2. februar.

Rendyrker selskapet
Lederskiftet skjer samtidig med at styret vurderer mulighetene for å rendyrke og videreutvikle konsernet innenfor områdene fangst, videreforedling, markedsføring, salg og distribusjon, heter det i en melding.

- Yngve Myhre har lagt ned en stor innsats for å bygge opp et integrert sjømatselskap med virksomhet i hele verdikjeden fra fangst til salg. Markedet i Europa og norsk foredlingsindustri er i forandring. Vi vil med nye øyne vurdere nye muligheter og løsninger for å bedre lønnsomheten, og øke selskapets finansielle fleksibilitet, skriver styreleder Frank O. Reite. Han er daglig leder i Converto Capital Management, som er investeringsrådgiver for Aker Capital Fund. Dette fondet eier 65,9 prosent av aksjene i Aker Seafoods.

- Styret og jeg er enige om at tiden er kommet for et veiskille. Jeg er overbevist om at det er fornuftig at det kommer et skifte av kaptein når ny kurs skal stakes ut. Jeg vil takke eiere, styret og ansatte for ni flotte år i selskapet, skriver Yngve Myhre.

Sittet siden 2001
Myhre tiltrådte som konsernsjef i Norway Seafoods i 2001, og fortsatte som konsernsjef i Aker Seafoods etter fusjonen og navneendringen i 2005.

Liv Monica B. Stubholt er konstituert i stillingen som konsernsjef i Aker Seafoods.

- Mitt oppdrag i Aker Seafoods er å være en pådriver i arbeidet for å gjøre virksomheten mer robust og fremtidsrettet - til beste for selskapets aksjeeiere, ansatte, kunder, samarbeidspartnere og samfunnet forøvrig. Norge har med sine godt forvaltede fiskeressurser et godt utgangspunkt, men vi må øke verdiskapingen i alle ledd og få mer ut av fisken. Dette vil kreve ytterligere styrking av markedsarbeidet, og vi vil vurdere mulige strukturelle grep, skriver Liv Monica B. Stubholt.

Selskapets ledelse vil vurdere en rendyrking av Aker Seafoods og forberede en mulig restrukturering av konsernet. En samlet plan vil bli presentert for styret i løpet av et halvt år.

I henhold til Aker Seafoods' ansettelsesavtale med Yngve Myhre, vil han få 12 måneders etterlønn på til sammen 2,3 millioner kroner etter endt oppsigelsestid. Etterlønnen reflekterer at Myhre har en konkurranseklausul i sin arbeidsavtale. I tillegg får han utbetalt 395 000 kroner som er bonus opparbeidet gjennom flere år.

Liv Monica B. Stubholt vil som konstituert konsernsjef i Aker Seafoods ha en årslønn på 2,3 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.