Aker vil sammen med hedgefondet Oceanwood by på aksjene i Norske Skog AS. Dette er det norske datterselskapet som eier fabrikkene til børsnoterte Norske Skogindustrier ASA, bedre kjent som «Norske Skog».

Aker og Oceanwood har inngått en avtale der de oppretter et felles selskap som skal by på aksjene. Oceanwood er den største kreditoren til Norske Skog AS, mens Aker er en av Norges største industrikonsern og kontrolleres av milliardær Kjell Inge Røkke.

Styreleder og største aksjonær i Norske Skog, Christen Sveaas, mener forslaget kan få katastrofale konsekvenser for selskapet.

– Det kan bety konkurs, skriver styreleder Christen Sveaas i en kort epost til DN.

Til E24 understreker han at Røkke-budet var helt ukjent for styret frem til i dag.

Fulgt lenge

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker og Røkkes høyres hånd, sier at Aker har fulgt Norske Skog på sidelinjene over lengre tid og har sett på det som en interessant investeringsmulighet.

- Dessverre har den vært knyttet opp til en veldig komplisert gjeldsstruktur. Med beslutningen til Oceanwood om å investere betydelig kapital for å konsolidere Norske Skogs gjeld, skapte de en ny situasjon. Det var en god mulighet for Aker til å ta del i en løsning, sier Eriksen i en kommentar.

Oceanwood er største eier blant de pantesikrede obligasjonseierene og har dessuten overtatt en stor kredittfasilitet på 100 millioner euro i selskapet.

John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood, sier de har over en lengre periode jobbet konstruktivt med styret og ledelsen i Norske Skogindustrier.

- Det har imidlertid bitt klart at selskapet har vanskeligheter med å løse situasjonen gjennom en bredt forankret løsning, sier Chiang i en pressemelding.

– Derfor har vi besluttet at den beste måten å beskytte driftsselskapene vil være å ta grep og bevege prosessen fremover, legger han til.

Dagens nyhet betyr at aksjonærenes verdier i Norske Skogindustrier ASA i realiteten er tapt, inkludert for styreleder og største aksjonær Christen Sveaas.