Funnet er i Frosk-brønnen nær Alvheim-feltet. Den foreløpige analysen viser et funn på 30 til 60 millioner fat med olje.

Dette er betraktelig mer enn selskapets egne estimater før boringen ble gjennomført, som var på tre til 21 millioner fat olje. Funnet er altså mer enn tre ganger så stort som ventet.

«Funnet har en positiv effekt på vurdering av ytterligere letepotensial i området», skriver selskapet i en børsmelding.

Opp på børsen

Etter at nyheten ble kjent, stiger selskapet markert på børsen. Aksjen er opp 3,9 prosent etter en halvtimes handel.

- Dette er veldig positivt for området og kan føre til mer leteaktivitet. Det gjør at man kan identifisere andre letemuligheter i nærheten, sier Teodor Sveen-Nilsen, analytiker i Sparebank1 Markets til Nettavisen.

Han venter at funnet til bli knyttet opp til den eksisterende infrastrukturen på Alvheim og at verdien av Aker BP bør øke minst 1,8 kroner pr aksje på nyheten.

- Det er kanskje litt konservativt. Funnet har relativt høy verdi fordi det er så tett opp til allerede eksisterende infrastruktur, sier Sveen-Nilsen.

Verdifull informasjon

Frosk er lokalisert i samme lisens som Bøyla-feltet, som har produsert olje siden 2015.

- Frost-funnet øker betydelig volumet og verdien til vår ressursbase, og gir en ideell base for et lønnsomt ekspansjonsprosjekt som vil sikre optimal utnyttelse av infrastrukturen i Alvheim-området for mange år, sier Gro G Haatvedt, direktør for leting i Aker BP, i en melding.

Hun legger til at oppdagelsen har gitt verdifull ny informasjon om de geologiske forholdene i området og gjør leting i feltet mer attraktivt enn før.

Aker BP eier 65 prosent av lisensen, mens Point Resources eier 20 prosent og Lundin Petroleum eier 15 prosent.

Kjøper seg opp i Ghana

Meldingen er ikke den eneste store Røkke-nyheten denne morgenen.

Det ble kjent at Aker Energy, et selskap eid av Røkke-kontrollerte Aker og Røkkes eget holding-selskap TRG, kjøper eiendelen til Hess i Ghana. Verdien på kjøpet er 100 millioner dollar, rundt 777 millioner kroner.