Ryanair ønsker at det inngås forlik med den Cocca som har saksøkt flyselskapet for usaklig oppsigelse, opplyser pressetalsmann Ronan O'Keeffe.

– Siden vi ikke lenger har noe personale stasjonert i Norge etter at basen på Rygge legges ned ved utgangen av oktober, har det ikke noe for seg å opprettholde anken til Høyesterett. Vi har derfor bedt om at Coccas arbeidsgiver Crewlink søker å inngå et forlik i søksmålet om usaklig oppsigelse, skriver O'Keeffe i en epost til NTB.

Har ikke forstått

Coccas advokat Christen Horn Johannessen oppfatter utspillet som et forsøk på å unndra seg sakens realiteter.

– Dette vitner om at Ryanair ikke har forstått at de er den reelle arbeidsgiveren, og at de må forholde seg til norsk lov. Det er litt merkelig, egentlig. Utspillet er nok et eksempel på at Ryanair forsøker å unngå realitetene i Coccas søksmål, sier Horn Johannessen til NTB.

Les også: Ryanair trekker anke til Høyesterett

Parat-advokaten mener at den irske flygiganten ikke kan skyve bemanningsselskapet Crewlink foran seg.

– Cocca var ulovlig innleid, og hun kan derfor forholde seg til Ryanair som sin arbeidsgiver. Det er Ryanair vi har saksøkt. De må fortsatt møte Cocca i Moss tingrett, oppsummerer han.

Norsk lov gjelder

Ryanair har tidligere hevdet at søksmålet som Cocca har fremmet med støtte fra Parat, ikke hører hjemme i norske domstoler. Argumentet har vært at Cocca er italiensk statsborger og at Ryanair har sitt hovedkontor i Irland.

– Nå blir lagmannsrettens dom stående. Det innebærer at norsk lov gjelder for ansatte som er stasjonert i Norge, sier Parats nestleder Vegard Einan.

Kakefest

Hos Coccas fagforbund Parat ble meldingen om at anken til Høyesterett trekkes, feiret med kake tirsdag.

Parat mener at når anken er trukket, vil det få betydning for ansatte i hele Europa.

– Lagmannsrettens dom innebærer at utenlandsk personale som er stasjonert i andre land, uansett flyselskap, er underlagt loven i landet der de bor, med alt det innebærer når det gjelder skatt, sykdom, pensjon og beskyttelse mot usaklig oppsigelse, sier Einan.

Dør på gløtt

Christen Horn Johannessen lukker likevel ikke døren for et forlik.

– Hvis Ryanair har et ønske om å inngå forlik, så må de ta kontakt med oss. Vi har ikke anlagt noen sak mot Crewlink. Det er Ryanair som er vår motpart. Skulle et slikt tilbud komme, fra Ryanair vel å merke, så må Cocca ta stilling til det, sier advokaten.

Les også: Rygge-eiere skuffet etter møte med interessenter