Gå til sidens hovedinnhold

Rykker ut og får Siv Jensen til å virke både sta, smålig og byråkratisk

Finansminister Siv Jensen er sta og fremstår som smålig og byråkratisk når hun vil skattlegge ansattes bonuspoeng og rabatter.

Jeg har i mange kommentarer angrepet de nye skattereglene som pålegger arbeidsgiver å kartlegge og rapportere ansattes bruk av bonuspoeng.

Det nye regelverket er byråkratisk, ulogisk og uklart - og vil gi arbeidsgiverne mye arbeid, men lite penger til statskassen.

- Jeg vil ta opp saken med regjeringen, si at dette er uklokt i sum og at jeg tror det er en dårlig signaleffekt fra en borgerlig regjering, sier Venstres Abid Raja til Dagens Næringsliv.

Han har helt rett. I denne saken står byråkratiets prinsipprytteri mot virkeligheten ute i hverdagen i vanlige bedrifter.

- Vi må få ned byråkratiet, frustrasjonen og hverdagsutfordringer, og vi bør snu i tide, sier Raja.

I prinsippet skal fordeler oppnådd i jobb skattlegges som inntekt. Men skatteloven er full av praktiske tilpasninger der sunn fornuft overstyrer økonomisk snusfornuft.

Nå har protestene fra næringslivet og arbeidstakere vært så øredøvende at finansminister Siv Jensen bør lytte. I motsatt fall risikerer hun å bli overstyrt av Stortinget, og oppleve det forsmedelige i at en statsråd fra Fremskrittspartiet blir tvunget til å kutte i byråkratiet, innføre forenklinger og en (mild) skattelette - mot Frp-statsrådens vilje!

For Abid Raja er ikke alene. Tidligere har representanter fra Senterpartiet og Arbeiderpartiet rykket ut - i godt selskap med NHO, Rederiforbundet og mange velgere.

Høyre-politiker Henrik Asheim mener at endringene «kan oppfattes som byråkratiske og smålige», og legger til at en «borgerlig regjering skal løse virkelige problemer for virkelige mennesker, ikke skape problemer av noe som aldri har vært det».

Å skattlegge en butikkekspeditør som går i butikkens klær for å markedsføre dem overfor kundene - men har fått ansattrabatt - er smålig og byråkratisk.

Å pålegge en arbeidsgiver å rapportere noe man ikke har kunnskap om - nemlig de ansattes opptjening og bruk av bonuspoeng, er byråkratisk og arbeidskrevende. Og hva hvis ansatte bytter jobb, og tar med seg opptjente bonuspoeng - er det da forrige arbeidsgiver eller den nye som skal føre kontrollen?

Begge deler handler om småpenger, og er gode eksempler på at finansminister Siv Jensen har lyttet for mye på skattebyråkratiets snusfornuft enn sunn fornuft ute i virkeligheten.

Er det rett og slett Finansdepartementet og Skattedirektoratet som har fått makten over Siv Jensen, og ikke motsatt?

Hva mener du? Er du enig med Siv Jensen eller kritikerne i denne saken?

Kommentarer til denne saken