I forslaget til statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen følgende endringer i sentrale avgifter:

Først og fremst: Regjeringen endrer ikke merverdiavgiften, som har normal sats på 25 prosent. Denne avgiften kommer i tillegg til alle satsene som er omtalt i denne saken.

Les også: NRK-lisensen øker

Alkohol:

Avgiftene på alkohol økes i all hovedsak i følge med prisveksten på 1,5 prosent.
Type 2018 2019 (forslag)
Brennvin (per volumprosent per liter) 7,58 kroner 7,69 kroner
0,7-2,7 prosent (liter) 3,39 kroner 3,44 kroner
2,7-3,7 prosent (liter) 17,74 kroner 12,93 kroner
3,7-4,7 prosent (liter) 22,07 kroner 22,40 kroner
4,7-22 prosent (per volumprosent per liter) 4,94 kroner 5,01 kroner

Tobakk:

Prisene for tobakker øker litt mer for snus og skrå enn prisveksten skulle tilsi.
Type 2018 2019 (forslag)
Sigarer (100 gram) 259 kroner 263 kroner
Sigaretter (100 stk) 259 kroner 263 kroner
Røyketobakk (100 gram) 259 kroner 263 kroner
Skråtobakk (100 gram) 105 kroner 107 kroner
Snus (100 gram) 105 kroner 107 kroner
Sigarettpapir og sigaretthylser (100 stk) 3,96 kroner 4,02 kroner

Drivstoff (veibruksavgift)

  • Bensin: Øker fra 5,17 til 5,25 kroner per liter
  • Diesel: Øker fra 3,75 til 3,81 kroner per liter
  • Biodiesel innenfor omsetningskrav: Øker fra 3,75 til 3,81 kroner per liter
Regjeringen velger derimot å øke omsetningskravet for biodrivstoff fra 10 til 12 prosent. Det betyr i praksis at det må betales avgift for litt mer av biodrivstoffet som allerede er blandet inn. Dette skal gi staten 235 millioner kroner i økte avgifter.

Elavgiften

Avgiftene for strøm reduseres noe fra 16,58 til 15,83 øre per kWh.

Inkludert merverdiavgiften på 25 prosent betyr det at elavgiften blir 19,7875 øre per kWh.

For et årsforbruk på 20.000 kWh blir det en avgiftslette på ca 190 kroner.

Les også: Alle biler blir litt dyrere neste år