En analyse gjennomført av strømbyttetjenesten elskling.no viser en forventet strømpris på omlag 23 øre/kWh (kilowattimer) kommende vinter. Det er 13 prosent høyere en foregående vinter. For en enebolig med spotpris betyr dette en økt strømkostnad på ca. 500 kroner.

– Akkurat nå er det mange strømleverandører som tilbyr kundene sine muligheten til å sikre spotprisen sin i vinter. Vi fraråder kundene å tegne slike garantier, da de sjelden lønner seg, sier leder for elskling.no.Jens Regnström til NA24.

Les Gunnar Stavrums (ansvarlig redaktør i Nettavisen)
kronikk om hvorfor strømprisene i Norge bare
vil gå en vei: - Derfor vil strøm bli stadig dyrere

Se opp for prisgarantier

Flere strømselskaper markedsfører kompliserte pristakprodukter. Dette er produkter der kunden betaler ekstra for å sikre seg at spotprisen ikke overstiger et avtalt pristak. Strømselskapene tar betalt for denne tjenesten på forskjellig vis. Dette kan være økt månedspris, et ekstra påslag eller en kombinasjon av de to.

Spådommene rundt utviklingen i strømmarkedet den kommende vinteren peker på spotpriser rundt 29 øre/kWh inkl. moms, noe som er under pristakene som tilbys på markedet.

Finn din billigste strømleverandør på Forbrukerådets nettsted:
www.strompris.no

– Det er vanskelig for forbrukerne å vurdere om en prisgaranti er god eller ikke. Som regel har det vist seg at disse garantiene er dyre og virkningsløse, da pristakene ligger langt over markedets forventninger. Dersom man ikke har rom for svingninger i privatøkonomien og vil sove godt om natten, kan det være verdt det å vurdere fast strømpris gjennom vinteren, sier Regnström.

Dyrere strøm

Fersk statistikk fra SSB viser at strømprisen for norske husholdninger steg med 11 prosent i løpet av andre kvartal. Det var husholdninger med spotprisavtale som betalte den laveste strømprisen (27,4 øre/kWh inkl. avgifter). Kunder med variabel pris betalte 4,8 øre/kWh mer for strømmen. Dette tilsvarer ca. 1000 kroner for en enebolig.

En sammenligning fra elskling.no viser at strømprisen har økt med over 100 prosent i løpet av tredje kvartal, sammenlignet med i fjor. Dette innebærer at husholdningenes strømkostnader også har økt i tredje kvartal.

– Dersom markedet får rett om strømprisen i vinter, vil dette innebære at husholdningenes strømkostnader øker med 26 prosent i år. Dette tilsvarer 1200 kroner for en enebolig. I tillegg til økningen i strømprisen, må husholdningene også betale 500 kroner i økt forbrukeravgift, så økningen i utgiftene vil til sammen utgjøre 1700 kroner, sier Regnström.