Så mye mer bruker de på papirflyttere

Foto: (Scanpix)

- Vi har overinvestert i velferd.

20.08.13 15:41

Under den rødgrønne regjeringen er det få som har opplevd en like kraftig økning i pengebruk som landets byråkratier.

Siden 2005 og til i år har pengebruken nominelt steget med hele 10 milliarder kroner, noe som er langt høyere enn lønnsveksten i perioden.

- Det er helt tydelig at byråkratiet i norske kommuner har økt kraftig. En vekst på 10 milliarder kroner i utgifter til administrasjon tilsvarer en økning på 63 prosent i perioden 2005-2012. Det er omtrent det dobbelte av lønnsveksten i samme periode, sier Terje Strøm, sjeføkonom hos NyAnalyse til Nettavisen NA24.

En som istemmer dette er Norsk Industris mektige leder, Ap-mannen Stein Lier-Hansen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Ikke bærekraftig
Han mener offentlig sektor er blitt for stor og for lite effektiv.

- Jens har skapt mange arbeidsplasser i privat sektor, men han har også skapt enormt mange offentlige arbeidsplasser. Er det levedyktig over tid?

- Nei, dette henger sammen. Når du bruker oljepengene på den måten som de har brukt dem så skaper du arbeidsplasser i offentlig sektor, fordi oljepengene har blitt brukt til å utvikle nye velferdstilbud som kanskje ikke er nødvendige. Vi har overinvestert i velferd og da blir det flere arbeidsplasser i offentlig sektor, sier Lier-Hansen til Nettavisen NA24.

- Hele poenget med handlingsregelen er å skape arbeidsplasser i privat sektor. Men når du velger å bruke penger på ulike barnehageforlik og så videre, så vil det bli en større offentlig sektor, sier han.

- Det er vi veldig kritiske til, for vi tror ikke at det er bærekraftig. Alle ønsker en offentlig sektor som skaper velferden de er avhengig av. Men spørsmålet er om offentlig sektor er effektiv nok, eller om det bare er skapt nye hender og ansatt folk, i stedet for å se på hvordan offentlig sektor kan bli effektivisert for å skape mer velferd for pengene, fortsetter industritoppen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- For mange kommuner
Terje Strøm peker på at det er kostbart å opprettholde alle kommunene i dette landet.

- Tall på kommunenivå fra KOSTRA (SSB) viser at det er store forskjeller i pengebruk på byråkrati i kommune-Norge. Noen kommuner har stor økning i pengebruk per innbygger, og alt henger ikke sammen med veksten i innbyggertall, sier han.

Strøm peker på at dagens situasjon er vanskelig å forstå.

- Det er helt uforståelig og økonomisk uklokt å ha 428 kommuner i landet vårt. Jeg tenker at høy grad av offentlig pengebruk gjennom en finanskrise har gitt flere ansatte og høyere lønninger enn ellers. I tillegg har kommunene fått overført nye oppgaver, bla. ansvaret for barnehagene og noe følger sikkert av samordningsreformen på helse.

Utrolige forskjeller
Tall sammenstilt av NyAnalyse viser at det er enorme forskjeller i hvor mye administrasjonskostnadene koster per innbygger.

Minst er det i Levanger der kostnaden per innbygger er på 1.958 kroner, mens det samme forholdet i Utsira er på utrolige 32.129 kroner.

Det er imidlertid store forskjeller på kommunene, men i snitt koster det rundt 6.000 kroner per innbygger for å administrere byråkratiet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Her kan du se hvor mye det koster i din kommune, og hvor stor veksten har vært i perioden

- Bruker penger for å være populære
Stein Lier-Hansen sier at han ikke er så skuffet at han vil stemme på Erna.

- Nei, jeg er ikke så skuffet. For på andre områder har regjeringen levert bra. Særlig for prosessindustrien har det kommet på plass veldig flotte løsninger, spesielt når det gjelder energi- og miljøpolitikken. Så regjeringen har egentlig ført en bra industripolitikk, men akkurat det med bruk av penger fra oljefondet er vi ikke fornøyd med, sier Lier-Hansen.

- Det som er så farlig med dette, er at man bruker for lite penger til å bygge opp konkurransekraft og for mye penger i å bygge opp offentlig sektor. Det må vi tørre å kritisere, men vi må også være så ærlige at vi innser at kanskje ikke heller en ny regjering tør å følge handlingsregelen. For alle driver nå valgkampanje hvor de lover folk mer av alt, sier Lier-Hansen.

- En politiker i Norge som ønsker å bli gjenvalgt blir veldig fort fristet til å bruke penger på en måte som gjør at du blir populær. Og da blir det veldig mye av den feilbruken som vi kritiserer, sier Lier-Hansen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Helle Frost

Utradering av kommune-Norge
Strøm mener at sykdommen i dag er at det er alt for mange kommuner.

- Jeg er overbevist om at en regionreform vil tvinge seg frem i neste stortingsperiode. Kanskje kan vi redusere antallet kommuner med 100 i første omgang? På lang sikt tenker jeg at 200-250 kommuner er mer enn nok.

Som en konsekvens av dette er det også for mange ansatt i de samme stillingene.

- Det er så mange dobbeltfunksjoner som rådmenn, næringssjef, assisterende rødmenn, ordførere mfl. hvor det er mulig med innsparinger. Både Spydeberg, Ringerike og Åfjord søker for tiden rådmenn. Samtidig er det store utfordringer innen helse, omsorg, skole og barnevern. Her gjelder det å jobbe smartere lokalt, sier Terje Strøm.

- Frykter for arbeidsplassen
Men det å kutte antallet kommuner er heller ikke lett.

- Det er selvsagt vanskelig å kutte mange kommuner over natten. Flere ordførere og rådmenn er redd for å miste jobben. Innbyggerne kan være skeptiske til ny region og nytt kommunenavn. Politikerne må gi gode nok incentiver til sammenslåing. I dag kan det lønne seg å være under 3.000 innbyggere for å holde på småkommunetillegget. Det er for drøyt, sier Strøm.

Som eksempel trekker han frem hvor tett flere av dagens ordførere arbeider.

- Norske kommuner er veldig forskjellige, og avstandene varierer veldig mye. Det er faktisk mange steder under 15 minutter mellom rådhusene, for eksempel rundt Stavanger, Bergen og Oslo. Jeg tror ikke det er noen vits å starte med Nord-Norge hvor avstandene er langt større.

- Gamle Rom gikk over ende på grunn av dekadensen

Det er ikke første gang Stein Lier-Hansen slår alarm.

I juni advarte han i Nettavisen NA24 om at Norge var på vei til å bli sykt. Han trakk blant annet frem at politikerne nå bruker vel 125 milliarder kroner av oljeinntektene for å dekke inn «underskuddet».

- Det er noe som har skjedd i dette samfunnet. Det er skummelt, sa Lier-Hansen til Nettavisen NA24.

Han dro paralleller til tidligere velstående samfunn.

- Gamle Rom var en av stormaktene som overlevde lengst, men de gikk over ende på grunn av dekadensen til slutt. De kom inn i en situasjon hvor det ikke lenger var så viktig å jobbe, et ordtak sa at det bare var slaver og hester som jobbet. De andre drakk vin, skrev og var filosofer, fortsatte industritoppen.

- Vil du si at Norge er på vei til å bli sykt?

- Ja, jeg mener jo det. Det store sykdomstegnet er at vi har 1,4 millioner mennesker på passive ordninger og av dem er 700.000 i arbeidsfør alder. Vi har altså 700.000 som egentlig burde vært i jobb, sa Lier-Hansen.

LES HELE SAKEN HER: - Norge er på vei til å bli sykt

LES OGSÅ:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.