NAV har offentliggjort ny pensjonsstatistikk, og statistikken viser blant annet klare kjønnsforskjeller.

En gjennomsnittlig alderspensjonist i Norge fikk i 2018 utbetalt 237.856 kroner. Men, bak dette tallet skjuler det seg 27 prosent forskjell mellom menn og kvinner.

En gjennomsnittlig mannlig pensjonist kunne i fjor se frem til 266.798 kroner i utbetaling, en kvinnelig pensjonist bare 210.440 kroner. Trøsten får være at forskjellen var større for ti år siden, da fikk mannlige pensjonister i gjennomsnitt 38 prosent mer enn kvinnene.


25 prosent lavere

NAV skriver i en pressemelding at i aldersgruppen 67-69 år er forskjellen mellom menn og kvinner blitt 25 prosent lavere de seneste ti årene. For de eldste pensjonistene er endringen mindre.

- Forskjellen mellom kjønnene kommer i stor grad av at kvinner har hatt lavere lønn og vært mindre yrkesaktive. I yngre kull har flere kvinner tjent mer til alderspensjonen, forklarer seksjonssjef i NAV, Ole Christian Lien, i meldingen.

Flere menn har imidlertid valgt å ta ut alderspensjonen tidlig, og derfor får de en lavere årlig alderspensjon.


Tapte kjøpekraft

I gjennomsnitt fikk alderspensjonistene 5300 kroner mer å rutte med fra 2017 til 2018, en økning på 2,3 prosent. Det er ifølge beregninger 0,5 prosentpoeng lavere enn prisstigningen, slik at den såkalte realverdien av en gjennomsnittlig alderspensjonen falt.

Nivået på alderspensjonen fastsettes ut fra utviklingen til lønnstakere, men med en reduksjon i lønnsveksten på 0,75 prosentpoeng.


Ellers viser statistikken fra NAV at det ble registrert 61 700 nye alderspensjonister i Norge i 2018, som er 2 prosent færre enn i 2017.

Ved utgangen av fjoråret var det 937 400 personer i Norge som mottok alderspensjon. NAV anslår at vi passerer den magiske millionen med pensjonister i 2021.