*Nettavisen* Økonomi.

Så mye mer skal du tjene

Foto: Kallestad, Gorm (SCANPIX)

Lagermedarbeidere får saftig lønnsøkning i år. Får du like mye?

05.05.11 21:32

Det er store forskjeller på hva ulike grupper får i lønnstillegg. De sentrale partene i lønnsoppgjøret NHO og LO opererer med gjennomsnittstall for store grupper når de går ut med resultatene av oppgjøret. Det er imidlertid store forskjeller på hva ulike grupper får i tillegg.

Lønnsoppgjøret er komplisert. Når partene snakker om sentrale tillegg i årets oppgjør er det bare en av mange faktorer som bestemmer hvor mye du faktisk går opp i lønn. Lokale forhandlinger, lønnsglidning og lønnsoverheng (se definisjoner nederst) er viktige faktorer i det endelige regnestykket.

Det er også andre faktorer som avgjør den totale lønnsøkningen for ulike grupper. For eksempel kan det at unge lavtlønte i en gruppe slutter, gjøre at gruppen statistisk registreres med lønnsøkning, selv om ingen faktisk har fått høyere lønn.

Ligger an til å bli vinnere
Inntil videre kårer vi lagermedarbeiderne i HSH som årets vinnere. I de sentrale forhandlingene fikk lagermedarbeiderne på minstelønn over åtte kroner per time i lønnsøkning – noe som ifølge HSH tilsvarer 5,6 prosent i tillegg (lønnsoverheng inkludert).

Lagermedarbeiderne i HSH ligger i tillegg an til å få mer gjennom lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger i mange lønnsgrupper avsluttes ofte ikke før langt ut på høsten. Vi holder lokale forhandlinger og lønnsglidning utenfor denne kåringen.

Snitt på mellom 3,65 og 4,3 prosent
Gjennomsnittlig årslønnsvekst i HSH i de nylig avsluttede sentrale forhandlingene endte på 3,7 prosent (inklusiv overheng) - omtrent på nivå med de store gruppene i privat sektor og offentlig sektor.

Statsansatte fikk et resultat på i snitt 3,90 prosent (inklusiv overheng) i det sentrale lønnsoppgjøret, mens ansatte i privat næringsliv fikk en ramme på 3,65 prosent (inklusiv overheng). Kommuneansatte fikk et resultat på i gjennomsnitt 4,3 prosent.

Ligger an til å bli tapere
Så langt NA24 har klart å avdekke ligger hotellansatte, for eksempel stuepiker, an til å bli tapere i årets oppgjør.

Ifølge Fellesforbundet får hotellansatte kun et sentralt tillegg på tre kroner timen, noe som tilsvarer 6000 kroner i generelt tillegg. For en stuepike med 290.000 kroner i årslønn gir det et tillegg på stusselige to prosent. Tar vi med overhenget på 1,2 prosent blir resultatet 3,2 prosent.

I motsetning til lagermedarbeiderne vi nevnte over, har hotellansatte etter det NA24 kjenner til små utsikter til lokale tillegg senere i år. Dersom lagermedarbeiderne oppnår et lokalt tillegg på 0,8 prosent, og hotellansatte null, ender altså lagermedarbeiderne opp med et lønnstillegg på det dobbelte av hotellansatte.

Hva med deg?

Hvor mye ligger du an til å få i lønnstillegg i år gjennom de sentrale forhandlingene? (årets sentrale tillegg inklusive lønnsoverheng). Dersom du ligger an til en høyere prosentvis vekst enn HSHs lagermedarbeidere vil vi gjerne høre fra deg.

Send inn ditt tips her

Dette betyr lønnsglidning og lønnsoverheng:
Lønnsglidning er lønnsutvikling i en tariffperiode som skyldes andre tillegg enn de som blir gitt ved de sentrale tariffoppgjørene. Eksempelvis lønnsutvikling på grunn av lokale forhandlinger, personlige tillegg og ansiennitetsopprykk og lignende.

Lønnsoverhenget angir hvor mye lønnsnivået ved utløpet av ett år ligger over gjennomsnittsnivået for året. Det forteller dermed hvor stor lønnsveksten fra ett år til det neste vil bli dersom det ikke gis lønnstillegg i det andre året. Hvis alle lønnstillegg ble gitt med virkning fra 1. januar, ville lønnsoverhenget per definisjon være null og det ville være unødvendig å beregne det. Siden lønnstillegg gis på ulike tidspunkter, er det nødvendig å beregne lønnsoverheng og årslønnsvekst for å kunne sammenlikne lønnsutviklingen for ulike lønnstakergrupper fra ett år til det neste. Størrelsen på overhenget kan variere betydelig, både fra bransje til bransje og fra år til år. Lønnstillegg som gis sent i året, fører til større overheng til neste år enn tilsvarende tillegg som gis tidlig i året.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.