Så mye mindre får kvinner i pensjon

Endre Reite SpareBank 1 SMN

Endre Reite SpareBank 1 SMN

Mange kvinner som i dag er i 30- eller 40-årene vil få vesentlig mindre enn menn i pensjon. Se tallene  fra ny beregning.

07.03.14 07:09

Kvinner med den vanligste pensjonsordningen i privat sektor vil uten AFP kun sitte igjen med under 47 % av lønn selv med en forventning om seks prosent avkastning per år.

- Dagens lønnsforskjell mellom menn og kvinner i arbeid er cirka 15 prosent i mannens favør. Når de blir pensjonister vil differansen i form av pensjonsutbetaling øke til mellom 23 og 25 prosent i mannens favør, sier privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebanken 1 SMN.

Dagens unge håper på pensjon på 80 prosent av lønn, men fasit viser at den kun blir 40-50 prosent av lønn - og verst blir det for kvinnene. Det viser ferske Reites beregninger.

Reite tror Norge vil få et klasseskille med en generasjon med eldre fattige.

- Selv om vi også i dag har grupper av pensjonister som har små månedlige utbetalinger så er det det store gapet mellom forventning til levestandard og faktisk forventet pensjonsutbetaling som gjør at det kommer til å bli enda verre for fremtidens pensjonister.

Ifølge Reites beregninger vil en kvinne som i dag er 35 år med obligatorisk tjenestepensjon på to prosent få en månedlig pensjon på mellom 17.100 og 36.400. En mann vil få mellom 22.200 og 42.100 kroner. Se tabell under.

- Perioder med deltid vil kunne redusere pensjon for kvinnen ytterligere, sier Reite.

Pensjonskalkulatorer kan gi falsk trygghet

Beregningene av pensjon vil ta utgangspunktet i dagens regler for AFP og for svært mange utgjør muligheten til AFP en betydelig del av beregnede fremtidige pensjonsutbetalinger. Faktum er at vi vet lite om hvordan pensjonsordningene for dagens 30 og 40 åringer blir, men de blir i hvertfall ikke bedre enn det prognosene i dagens pensjonskalkulatorer viser.

Rammer særlig kvinner

Kvinner har jevnt over lavere lønn, og i tillegg tar de også oftere ulønnet permisjon eller jobber deltid. Dette kan slå rett inn på pensjonsrettighetene når alle år med opptjening teller.

Tidligere har pensjonssystemene inneholdt et større innslag av pensjon til gjenlevende ektefelle, og med et relativt tradisjonelt mønster i arbeidslivet, og betydelig lengre levealder for kvinner så blir det gjenlevende enker som vil kunne bli taperne i et system med bare fokus på individuelle rettigheter.

Gjeldsutviklingen forsterker problemene

Dagens pensjonister har lite gjeld, men gjeldsnivået for aldersgruppen 50 – 60 år øker fort, og vi ser for oss at gjeldsbelastningen på fremtidens pensjonister vil mer enn dobles fra dagens 400.000 i gjennomsnittlig boliglån til over 1 million dersom dagens nedbetalingstakt fortsetter. Da vil månedsøkonomien bli enda trangere.

Den nye friheten til tidlig uttak av pensjon skaper også tapere

Selv om det kan være lurt å ta ut pensjon tidlig så gjelder det rådet bare dersom du sparer av penger til fremtidig forbruk. Det vi ofte ser er at mange av de som tar ut pensjon parallelt med arbeidsinntekt faktisk bruker mye av dette til økt forbruk. Konsekvensen kommer i form av en enda lavere pensjon når de ikke lenger er i arbeid.

Pensjonsberegning for kvinner. Endre Jo Reite Sparebanken 1 SMN


Bruk 8 mars til å skape bedre økonomisk likestilling

Kvinner er pensjonstaperne gjennom en kombinasjon av lavere gjennomsnittlig lønn enn menn og et lengre liv å fordele pensjonen ut over, og det er blant kvinnene at kunnskapen om pensjon er lavest.

- Blant de som ikke har tilstrekkelig opptjening av pensjon i folketrygden til å gå av tidlig med pensjon er det en stor overvekt av kvinner, og vi møter daglig kvinner som blir overrasket når vi forteller dem at mulighetene til tidlig uttak av pensjon ikke nødvendigvis omfatter dem.

Langt flere kvinner enn menn velger å jobbe deltid for å få kabalen til å gå opp i familien. Den av partene i et forhold som reduserer inntekt og pensjonsopptjening bør absolutt kompenseres. Inntektstapet kan man kompensere ved å endre på fordelingen av kostnader i familien, men pensjonsopptjeningen bør man ikke glemme å sette av penger til å kompensere for, og partneren bør ta regningen.

Til og med det året barn fyller fem år vil kvinner kunne få en pensjonsopptjening i folketrygden som tilsvarer den du får ved en lønn på 4,5 G, eller 383.602 for 2013. For noen dekker dette en del av tapet i folketrygden, men samtidig ser vi at svært mange kvinner velger å jobbe i redusert stilling også i andre perioder. Tapet av pensjonsopptjening i bedriftens pensjonsordning blir også ofte betydelig.

Urettferdigheten omfatter ikke bare pensjon. I samboerforhold er det bare et fåtall som har en samboerkontrakt og også dette kan få alvorlige konsekvenser.

- Også i det daglige ser vi at kvinner ikke er likestilt. Blant samboere er det ganske utbredt at kvinner betaler kostnader på boligen uten å ha egen eierandel. Skulle det bli et samlivsbrudd risikerer kvinnene da å sitte igjen uten rettigheter eller egenkapital, mens mannen får hele verdiøkningen. Disse parene bør bruke dagen i dag til å sikre kvinnens rettigheter gjennom å sette opp en rettferdig samboerkontrakt.

Det ligger gode maler for samboerkontrakter ute på nettet, og ekte kjærlighet er å vise vilje til å ta vare på den andre både i gode og onde dager, så det er ingen grunn til å vente.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.