OSLO (Nettavisen): I en stevning til Oslo tingrett går advokat Torkjell Solbø og hans klient til søksmål mot eiendomsinvestor Ivar Tollefsen og hans selskap Fredensborg AS.

Søksmålet er sendt på vegne av Frode Halse, en leieboer som hevder at Fredensborg aldri ga ham det kjøpstilbudet han hadde krav på etter loven da bygården i Sinsenveien ble seksjonert.

- Stevningen går i dag for Halses sak, bekrefter Solbø til Nettavisen fredag.

Se eierseksjonsloven på Lovdata

- Parallelt med denne stevningen jobber vi med fire til fem andre saker som også gjelder eierseksjonsloven, sier Solbø til Nettavisen.

Innrømmer at de glemte én leieboer

Fredensborg hevder de har sendt meldinger til Oslo kommune med navnelister slik at leietakere kan varsles om sine kjøpsrettigheter. Fredensborg sier har sendt kjøpetilbud direkte til hver leietaker - med ett unntak.

Dette ene tilfellet er Frode Halses sak, og denne har Fredensborg beklaget.

Halse bodde og bor fortsatt i en av de gamle sykehusleilighetene i Sinsenveien, i det såkalte Søsterhjemmet.

Fredensborg: Sendte navnelister til kommunen

Fredensborg mener det ikke er grunn til å tvile på at de andre kjøpetilbudene har nådd fram. Selskapet opplyser at de ikke ser grunn til å tvile på at Plan- og bygningsetaten sendte brev i henhold til navnelister.

Ifølge Fredensborg har de mottatt henvendelser fra leietakere etter disse utsendelsene. Eiendomsselskapet hevder at de har gjort det de skulle gjøre og peker på at loven ikke stiller noe krav til at slike henvendelser skal sendes rekommandert eller på annen måte bekreftes.

Møtte byrådslederen

Sist uke ble Fredensborg-sakene løftet opp på byrådsleder Raymond Johansens bord. I et møte med noen av dem som har kjempet for sine rettigheter til å eie egen bolig, sa Johansen at dette handler om folk som har forsøkt å stå opp for sin rett.

Johansen sa det «åpenbart» har vært brudd på eierseksjonsloven, men pekte på at dette er saker som ikke vedrører kommunen. Det gjør derimot sakene om kommunal forkjøpsrett. Her har Fredensborg bekreftet at de i seks av 13 tilfeller ikke har overholdt meldeplikten om forkjøpsrett. Disse og resterende saker har byrådet nå satt kommunens advokater til å se på.

Les også: Kjempet i 11 år for å kjøpe leiligheten

Flere hundre leietakere berørt

Avisa Dagens Næringsliv har i en artikkelserie satt søkelyset på Tollefsens eiendomsimperium og noen av dem som føler at de har vært tapere i spillet blant annet om sykehusboligene Oslo kommune la ut for salg i 2001. Ifølge DN kan mer enn 600 leietakere ha mistet retten til å kjøpe leiligheten sin på kommunalt forkjøp. Dette er saker som nå undersøkes av Eiendoms- og byfornyelsesetaten (Eby) i Oslo. I tillegg er det seksjoneringssakene, der de første nå kan bli prøvd i rettsapparatet. Siden 2009 har Fredensborg ifølge DN seksjonert 20 leiegårder i Oslo. Advokat Torkjell Solbø i Codex har overfor Nettavisen anslått at det kan være rundt 1000 leietakere som ikke har fått det kjøpstilbudet de skulle hatt - med 20 prosent rabatt.

Les også: - 1000 leieboere kan ha krav på Fredensborg-rabatt