Selvangivelsen må leveres senest 30. april. Dersom du ennå ikke har tatt en titt på skatteoppgjøret ditt, er det altså på høy tid å logge seg inn på Skatteetatens sider.

En undersøkelse som Nettavisen omtalte i mars, viser at én av ti nordmenn ikke sjekker selvangivelsen. Tallet stemmer overens med en meningsmåling i en Nettavisen-artikkel om de ti vanligste feilene som gjøres i selvangivelsen.

Der svarer ti prosent av leserne at de aldri går gjennom selvangivelsen.

- I teorien trenger strengt tatt ikke de fleste av oss å sjekke selvangivelsen. Men det er under den forutsetning at alle som er rapporteringspliktige til skatteetaten, rapporterer riktige tall, sier skatteadvokat Per-Ole Hegdahl i Regnskap Norge til Nettavisen.

Han ber derfor alle spørre seg:

- Stoler du på at banker, boligbyggelag, VPS-registre, barnehager, arbeidsgivere, med flere alle rapporterer korrekte tall til Skatteetaten? Og stoler du i tillegg på at Skatteetaten legger de innrapporterte tallene inn på riktig sted i selvangivelsen?

Les også: Skatteetaten gransker disse ekstra nøye i år

Hegdahl har satt opp åtte punkter som han mener er et minimum for hva du bør gå gjennom i selvangivelsen.

- Uansett hvor mye tid du ønsker å bruke på selvangivelsen, er det viktig at du i det minste sjekker disse forholdene. Det tar ikke mange minuttene, sier han.

8 ting du må sjekke

1. Lønn
Sjekk at du har fått innrapportert lønn fra alle arbeidsgivere. A-meldingen er en ny innrapporteringskanal for alle arbeidsgivere, og dette gjør at du bør sjekke denne posten ekstra nøye i år.

2. Renteutgifter
For alle fradrag du har, bærer staten 27 prosent av regningen. Har du 100.000 i rentefradrag, sjekk at rentefradraget har kommet med og er korrekt. Staten betaler her kr 27.000 av rentefradraget ditt, i form av redusert skatt.

Les også: Dette må gifte og samboere huske på i selvangivelsen

3. Reiseutgifter mellom hjem og arbeid
Har du beregnede reisekostnader til og fra arbeid på mer enn kr 16.000, kan du kreve fradrag for det overskytende. Fradraget beregnes ut fra korteste strekning med rutegående transportmiddel, uavhengig av hvordan du reiser og uavhengig av om du har hatt faktiske kostnader.

Fradraget beregnes på følgende måte: avstand tur/retur i km x 230 dager x kr 1,50 = et reisefradrag som er fradragsberettiget i den grad det overstiger kr 16.000. Maksimalt reisefradrag er kr 76.500 og gjelder for arbeidsreiser og besøksreiser til sammen.

4. Foreldrefradrag
Har du barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret (2015), kan du kreve fradrag for utgifter med inntil kr 25.000 for ett barn, og kr 15.000 pr barn utover dette. Utgiftene kan gjelde barnehage, dagmamma, skolefritidsordning/idrettsfritidsordning og kjøring til og fra i denne forbindelse.

5. Gaver til veldedige formål
For 2015 kan du få inntil kr 20.000 i fradrag for gaver til veldedige formål. Har du gitt kr 20.000 eller mer, støtter staten deg med kr 5400 i form av redusert skatt. Forutsetningen er at gaven gis til en veldedig organisasjon som kommer inn under denne fradragsordningen.

Har du gitt gave til en slik organisasjon og gaven ikke har kommet med på selvangivelsen, må du tilskrive organisasjonen å be om at de innrapporterer gaven. For at gaven skal gi rett til fradrag må den være på minimum kr 500.

6. BSU – Boligsparing for ungdom
Har du spart på BSU-konto, sjekk at du er innrømmet skattefradrag med 20 prosent av spart beløp. BSU er en gavepakke som de fleste bør benytte seg av.

Er du 33 år eller yngre og har inntekt på mer enn 60.000, men ikke benyttet BSU for 2015, er det god grunn til å ta grep nå å lage en spareplan for 2016. Om du ikke klarer maksbeløpet på kr 25.000, får du likevel fradrag for spart BSU-beløp. La deg motivere at av staten bidrar med 20 prosent av det du sparer, innenfor maksbeløpet på kr 25.000 pr. år.

Artikkelen fortsetter etter de relaterte sakene.


7. Ligningsverdi på bolig og fritidsbolig

Ligningsverdiene justeres automatisk. Så lenge du har netto formuesverdi som er mindre enn 1,2 MNOK, slipper du å betale formuesskatt. Men har du nette formuesverdi som er høyere enn 1,2 MNOK, er det viktig å sjekke at verdsetting av bolig og fritidsbolig ikke overstiger 30 prosent av reell markedsverdi. I tillegg bør du sjekke at de andre formuesobjektene som inngår i formuesskattegrunnlaget ikke er satt for høyt.

8. Fordeling av renter mellom ektefeller
Ektefeller som er gift, kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dersom nettoinntekten (alminnelig inntekt) til den som har lavest inntekt er under 50.400 kroner, vil det lønne seg å overføre eventuelle rentefradrag til den som tjener mest. I beste fall kan overføring av rentefradrag gi hele 13.608 kroner i redusert skatt for ektefellene.

Dette kan det også være verdt å merke seg:

*Følgende forhold er ikke tatt med i den forhåndsutfylte selvangivelsen (du må selv føre dem inn):

Hvis du har
- kjøpt eller solgt bolig eller fritidsbolig
- formue eller inntekt i utlandet
- private lån eller fordringer
- skattepliktig utleieinntekt (typisk fra sekundærbolig)

*Gjør du feil i selvangivelsen som «har ført til eller kunne ha ført til skattemessige fordeler», risikerer du økonomiske sanksjoner i form av betydelig tilleggsskatt (populært kalt straffeskatt). Riktignok kan såkalte «unnskyldelige grunner» hos skattyter medføre at tilleggsskatt ikke ilegges, men dette nåløyet er meget trangt.

*Et siste tips kan være å betale en eventuell restskatt senest 31. mai. Betaler du innen denne fristen, slipper du nemlig at restskatten også tillegges renter med 0,56 prosent fra 1. juli 2015 og frem til første forfall for innbetaling av ordinær restskatt.