Gå til sidens hovedinnhold

Sentimentet ned i USA

Tillitsmåling faller til det laveste nivået siden 1980.

Forbrukersentimentet faller i USA. I midten av mai ligger indeksen fra Universitet i Michigan på 59,5, noe som er en nedgang fra 62,6 i april.

NA24 - din næringslivsavis

Analytikerne hadde ventet at målingen ville havne på 62,5 viser en undersøkelse gjennomført av Bloomberg News.

Rapporten viser at målingene for nåværende situasjon faller til 71,7 fra 77 i april. Forventningene viser også dalende tendens og er på 51,7 mot 53,3 i april.

Samtidig viser undersøkelsen av inflasjonsutsiktene de neste 12 månedene øker 5,2 prosent i april fra 4,8 prosent måneden i forveien. Tilsvarende for fem år frem viser en oppgang til 3,3 prosent fra 3,2 prosent.

Consumer confidence/Consumer sentiment - USA
Det er to ulike målinger av forbrukertillit i USA, en utført av non-profit-organisasjonen Conference Board, en annen utført av University of Michigan. Den første kalles Consumer Confidence, den andre Consumer Sentiment, men det er samme sak.

Begge er spørreundersøkelser hvor tusener av husholdninger spørres ut som synspunkter på den økonomiske utviklingen, slik de opplever den. Begge består også av to hoveddeler: Ett tall for situasjonen nå, et annet for forventninger til fremtiden.

En svakhet ved slike indekser er at de påvirkes av forhold som ikke alltid fører til konkret høyere eller lavere aktivitet hos forbrukerne. Det kan være politisk usikkerhet eller en spesielt positiv eller negativ allmenn nyhet.

Derfor er det bare betydelige endringer i indeksene som bør vektlegges, men da kan de også være et godt signal på endringer i forbrukernes oppførsel.

Undersøkelsen til Conference Board offentliggjøres den siste tirsdagen i den måneden den gjelder. Undersøkelsen til University of Michigan kommer i to runder: En foreløpig versjon den andre fredagen i den måneden den gjelder, og en endelig på den fjerde fredagen i måneden.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett