Gå til sidens hovedinnhold

Sentralbanksjefen dypt bekymret

Sentralbanksjef Mervyn King tror nå øyriket Storbritannia vil gå inn i en resesjon.

- Det er nå sannsynlig at den britiske økonomien går inn i en resesjon, uttalte Storbritannias sentralbanksjef Mervyn King i en tale i Leeds.

NA24 - din næringslivsavis

Finanskrisen har slått til for fullt på børsene verden over. Likviditetstørke og utlånsaversjon mellom banker har ført til en rekke statlige inngrep for å forhindre en fullstendig kollaps. Det magiske «r-ordet» har allerede blitt benyttet i USA en stund, nå falt resesjonsordet i sentralbanksjef Mervyn Kings munn.

Første kontraksjon siden 1991
King uttalte at boligpriser vil fortsette å falle samtidig som det britiske pund kan depresiere videre. Bloomberg News skriver at ifølge the National Institute og Ecenomic and Social Research kan finanskrisen sammen med myndighetenes redningsplan av banksystemet føre til at den britiske økonomien opplever den første kontraksjonen siden 1991.

- Kombinasjonen av en sammentrekning i reallønnen og en nedgang i tilgjengeligheten av kreditt fremmer en risiko for en bratt og forlenget nedgang i etterspørselen innenlands, sa King.

Pengemarkedsrenter i taket
Kredittkrisen har ført til at banker har vært svært varsomme med å låne ut penger til andre banker. Dette har ført til at pengemarkedsrenten har skutt i taket og gjort penger ekstremt dyrt. Sentralbanksjefen uttalte at man burde være forsiktig med å tro at lånekostnadene skulle komme tilbake til nivåer de var på før kredittkrisen.

- Tiden med uskyld - da banker lånte ut til hverandre usikret for tre måneder eller lenger til bare en liten premie mot forventede rentesatser - vil ikke fort, hvis noen gang, komme tilbake, fortalte King.

- Ikke siden begynnelsen av første verdenskrig har vårt banksystem vært så nær å kollapse. Det vil være en feiltakelse å tro at hvis Lehman Brothers ikke hadde gått under, hadde krisen blitt avverget. Den underliggende årsaken til inadekvat kapital ville før eller senere ha provosert frem en krise i en eller annen form, sa sentralbanksjefen.

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus