NORGES BANK (Nettavisen Økonomi): Øystein Olsen har i mange år vært ihuga Stabæk-supporter, med fast plass på Nadderud stadion siden 90-tallet. I fjor unngikk Bærum-klubben nedrykk fra Eliteserien med et nødskrik. Da Nettavisen Økonomi gjorde intervjuet med Olsen (se egen sak), kunne vi ikke unngå å stille spørsmålet:

- Hvordan tror du det går med Stabæk i år?
- Det er jeg og vi tilhengere for tiden veldig spent på, vi har jo kjempet i bunnen av tabellen i flere år. Det er lett å forklare, fordi vi har et veldig ungt lag, og vi er blitt enda yngre i år. Hvis ikke vi får tilflyt av noen spillere, er jeg veldig bekymret, men fortsatt er det håp om at vi kan få noen, svarer Olsen.

Se sentralbanksjefens årstale øverst i saken.

Alltid. Uansett.

Sentralbanksjefen vil som vanlig avslutte sin årstale med «Alltid. Uansett.» Det er Stabæk-klubbens mangeårige slagord og har vært Norges Bank-sjefens avslutning på alle hans årstaler siden han tiltrådte i 2011. Ordene har derfor ikke sammenheng med hans redegjørelse for Norges og verdens finansielle helsetilstand, men er knyttet til hans private hengivenhet for eliteserieklubben Stabæk.

Også nå i 2019 avsluttet han med «Alltid. Uansett.» - se talen øverst.

Han innleder sitt foredrag nå klokka 18 med at «det internasjonale økonomiske samarbeidet knirker». Små, åpne økonomier som den norske økonomien er spesielt tjent med et effektivt varebytte.

Norge har opp gjennom årene tjent godt på internasjonal varehandel, som er helt avgjørende for vårt velferdsnivå. Grunnlaget for verdenshandelen er blant annet lagt gjennom internasjonale institusjoner.

Stort tilbakeslag

Men en trussel på kort sikt er Brexit, Storbritannias uttreden av EU. Olsen advarer mot at denne utmeldingen kan bli det «første store tilbakeslaget for europeisk integrasjon på flere tiår». Norsk næringsliv vil i kunne løpet av kort tid merke virkningene av Brexit.

Han er også opptatt av den pågående handelskrigen mellom USA og Kina, der virkningene av tiltakene så langt er beskjedne. Men sentralbanksjefen understreker at proteksjonisme betyr lavere vekstevne.

«Gevinstene som er oppnådd gjennom åpne grenser settes i spill», er den klare advarselen. Sentralbanksjefen slår fast:

Trenger andre land

«Vi trenger andre land mer enn de trenger oss».

For Norges tilsvarer eksport av varer og tjenester mer enn en tredjedel av vår verdiskapning. En handelsproteksjonisme kan få virkninger for norsk økonomi, selv om tiltakene ikke er rettet særlig mot Norge.

De internasjonale handelsavtalene er viktige, og Olsen skriver i talen at for Norge er EØS-avtalen av særlig betydning. EØS-området gjør hjemmemarkedet til Norge hundre ganger større enn det markedet ellers ville ha vært.

Her hjemme er det en økende debatt om EØS-samarbeidet og flere vil ha en reforhandling av avtalen. Olsen er tilsynelatende en klar EØS-tilhenger (se den andre saken) og frykter en forvitring av handelssystemet på tvers av grensene. Det kan særlig ramme små land.

Dristig

«I denne situasjonen ville det være dristig av Norge å sette vårt nåværende avtaleverk med Europa i spill», advarer Norges sentralbanksjef.

Men Olsen er også opptatt av klimakrisen og viser blant annet til FNs store klimarapport fra i fjor høst, som han betegner som «alarmerende». Sentralbanksjefen maner til en omfattende omstilling av produksjonsmetoder og forbruksmønstre.

En grønn omstilling og en mer bærekraftig økonomi setter store krav til næringslivet og investorene. Men sentralbanksjefen mener en slik omstilling også gir muligheter, der teknologiske forbedringer og innovasjoner er en helt nødvendig del av omstillingen.

Ikke virkemidler

Likevel må finansielle investorer håndtere klimarisiko på lik linje med andre typer risiko. Finanssektoren må tilpasse seg klimarisikoen, men har ikke selv effektive virkemidler for å løse klimaproblemet. Olsen vil heller ikke peke ut virksomheter som blir vinnere i det grønne skiftet, det er «krevende».

Han sier også i talen at det er tvilsomt om det å definere utslipp fra sektorer eller enkeltselskap er hensiktsmessig. Det er fortsatt noen år til norsk olje- og gassproduksjon ikke er lønnsom.

Viktig rolle

Olsen konstaterer at tilbudet av olje og gass fremdeles er begrenset, men i en overgangsperiode mot den grønne økonomien kan norsk gass spille en viktig rolle.

Han er opptatt av at de nødvendige omstillingene og innovasjonen må ha utspring i næringslivet, og historien har vist det denne evnen er god. Omstillinger er smertefulle, men gir samtidig grunnlaget for vekst og velstand.