Kollektivtakstene i Oslo kommer til å øke mer enn den årlige prisvekst-justeringen, skriver Aftenposten.

Prisøkningen på billetter i Oslo neste år an til å bli på 4-5 prosent i tillegg til den årlige prisjusteringen.

Det er ni år siden sist.

Både billettprisene på kollektivtransport og takstene i bomringen øker, skriver Aftenposten.

Dette gjelder både i Oslo og Akershus, og er et resultat av Oslopakke 3-avtalen som ble undertegnet tidligere i år. I avtalen fra 5. juni 2016, som et bredt flertall av alle partier i Oslo og Akershus, bortsett fra Frp og Rødt, støttet - ble det bestemt at 150 mill kroner skal hentes inn fra billetter til investering i blant annet en ny t-banetunnel.

Penger til flere avganger i det nye Oslo-budsjettet

I Oslo-byrådets forslag til budsjett for neste år legges det opp til en kraftig utvidelse av kollektivtilbudet i byen.

Driftstilskuddet foreslås økt med 79,5 millioner kroner i 2017, og investeringsbudsjettet mer enn dobles.

Nøkkeltall:

Byrådet foreslår å bevilge 1841 millioner kroner til drift av kollektivtransport i 2017 (dette er en økning på 121 millioner kroner sammenliknet med 2016 og gir en realveksten i tilskuddet på 79,5 millioner kroner i 2017).

- Ruter har anslått at budsjettet vil gi en passasjervekst i Oslos kollektivtransport på om lag 10 prosent i 2017, forutsatt innføring av nye bompengetakster i tråd med Oslopakke 3-avtalen og økt sykkelandel, opplyser samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG), til Nettavisen.

Hun legger til at som følge av revidert avtale om Oslopakke 3 øker investeringsbudsjettet for t-bane og trikk i Oslo de neste fire årene fra 1,9 milliarder kroner til 4,9 milliarder kroner.

- Byrådet foreslår i Oslobudsjettet en historisk satsning på kollektivtransport. Driftstilskuddet foreslås økt med 79,5 millioner kroner i 2017, og investeringsbudsjettet mer enn dobles. Det betyr at mange flere kan reise kollektivt, til det beste for nærmiljøet, luften og klimaet, sier Nguyen Berg.

Transportsektoren står for ca. 60 prosent av CO2-utslippene i Oslo. Det økte tilskuddet gjør Oslo i 2017 får de første elektriske bussene på Oslos veier.

- Mer og bedre kollektivtransport er en kjernesak for byrådet, og med denne satsingen kan vi fortsette å styrke tilbudet på T-bane, trikk og buss, og gjøre hverdagen enklere for folk, sier Nguyen Berg.

Oslo-budsjettet legges frem onsdag

Raymond Johansen og Co har finpusset sitt første budsjett fra bunnen av.

Onsdag klokken 12 får vi fasiten, men her følger noen lekkasjer.

LES også: Lekkasje: Høyre vil ha strengere søppel-sortering

Ifølge Aftenposten innebærer Byrådets kollektivsatsing blant annet:

  • Det legges opp til at det blir utvidet avgangstid og økt frekvens i helgene på T-banen.
  • Busslinjene 28 (Fornebu-Helsfyr) og 34 (Tåsen-Ekeberg) skal få flere avganger i rushtiden.
  • Busslinjene 25 (Majorstuen-Lørenskog) og 79 (Grorud-Holmlia) får flere avganger på kvelden og i helgene.
  • Trikkens linje 12, som i dag har endestasjon på Disen store deler av døgnet, skal få permanent endestasjon på Kjelsås.