NA24.no

Setter opp renten

Sist oppdatert:
Norges Bank hever renten. Dermed må du betale mer på lånet ditt.

Sentralbanksjefen bestemte seg i dag for å heve renten med 0,25 prosentpoeng. Dermed øker Norges Bank styringsrenten til 3,25 prosent. Norges Bank ser enda strammere arbeidsmarked, men samtidig lavere inflasjon, så renteutviklingen opprettholdes på dagens nivå.

NA24 - din næringslivsavis

Den siste rentehevingen fra Norges Bank kom 16. august i år. Styringsrenten, eller foliorenten, var inntil i dag tre prosent, og har blitt hevet gradvis fra 1,75 prosent ifjor sommer. Nå varsles to rentehevinger frem til mars neste år. Da vil renten være på 3,75 prosent. Ved utgangen av neste år signaliserer Norges Bank en rente på 4,75 prosent.

«Små, ikke hyppige skritt»
- Pengepolitikken virker med et tidsetterslep. Renten har i flere år ligget vesentlig lavere enn hva vi anser som et nøytralt nivå. Med høy vekst i produksjon og sysselsetting, tiltakende lønnsvekst og en svakere krone har vi god grunn til å tro at konsumprisveksten etter hvert vil ta seg opp. Renten kan gradvis settes opp mot et mer normalt nivå noe raskere enn det vi hittil har sett for oss, men neppe ved hvert rentemøte. Slik vi nå ser det, vil renten dermed fortsatt økes i små og ikke hyppige skritt, skriver Norges Bank.

- Den pengepolitiske strategien i Inflasjonsrapport 3/06 er at foliorenten bør ligge i intervallet 3.25 - 4,25 prosent i perioden fram til neste inflasjonsrapport legges fram 15. mars, betinget av at den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått.

- Et taktskifte
Sjeføkonom Elisabeth Holvik i Norsk Privatøkonomi, ventet det som ble dagens rentebeslutning.

- Her kommer Gjedrem med signal om litt raskere rentetempo, og det er som ventet. Vi kan vente oss to rentehevinger frem til mars neste år. Da vil renten være på 3,75 prosent. Ved utgangen av neste år signaliseres en rente på 4,75 prosent, sier Holvik til NA24.

Hun mener dagens beskjed fra sentralbanksjefen er et taktskifte, som en følge av en sterkere vekst enn ventet og fare for tiltakende inflasjonspress frem i tid. Hun mener også at Norges Bank også legger mindre vekt på den løpende inflasjonen, og ser på flere indikatorer for inflasjonspress.

Det er særlig det stramme arbeidsmarkedet og den sterke veksten i økonomien som drar rentebanen oppover. Holvik mener også at kronekursen vil gå noe sterkere fremover, noe som vil dempe festen i norsk eksportindustri.

Kapasitetsgrensen
Finansminister Kristin Halvorsen viser til at den sterke veksten i norsk økonomi fortsetter, men advarer mot at lønnskostnadene skal løpe løpsk.

- Jeg registrerer at Norges Bank legger vekt på at den økonomiske veksten er sterk og at det er lite ledig kapasitet i norsk økonomi. Dette er i tråd med vurderingene i Nasjonalbudsjettet 2007. Norsk økonomi er inne i sitt fjerde år med sterk vekst. Det er høy vekst i sysselsettingen, og ledigheten er på et historisk lavt nivå. Samtidig melder stadig flere næringer om problemer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Flere bedrifter nærmer seg en kapasitetsgrense, sier Halvorsen i en kommentar fra departementet.

- I en situasjon med press i arbeidsmarkedet og mangel på kvalifisert arbeidskraft, er det fare for at lønnskostnadene øker utover det som er forenlig med en balansert økonomisk utvikling. Det er derfor viktig at det i arbeidslivet vises tilstrekkelig moderasjon for å unngå en slik utvikling, sier Halvorsen.

- Ta høyde for økt rente
Hun sier også at folk flest må ta høyde for en høyere rente.

- Renten er fortsatt lav. Kredittveksten er høy. Norges Banks rentebeslutning og signalene om renteutviklingen framover er en påminnelse om at husholdningene og næringslivet må ta høyde for at renten skal opp mot et mer normalt nivå når de planlegger for framtiden, sier Halvorsen.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere