Sevan Marine: - Kan være økonomisk kriminalitet

Selskapet oversender granskningsrapport til Økokrim.

Sevan Marine igangsatte i sommer en granskning etter korrupsjonspåstander knyttet til tidligere inngåtte kontrakter med Petrobras i Brasil.

Sevan Marine har nå mottatt granskningsrapporten fra advokatfirmaet Selmer, og vil oversende rapporten til Økokrim.

Selmer har gransket hvordan de aktuelle kontraktene med Petrobras i perioden 2005-2008 ble tildelt.

- Hovedkonklusjonen i rapporten fra Selmer er at det er mer sannsynlig enn ikke at uregelmessige utbetalinger fant sted knyttet til tildeling av kontrakter i den aktuelle perioden fra Petrobras til Sevan for Sevan Piranema, Sevan Driller og Sevan Brasil.

- Det er indikasjoner på at det er foretatt handlinger og transaksjoner som både representerer en forsømmelse av og/eller står i strid med selskapets interesser. Handlingene kan være å anse som økonomisk kriminalitet, skriver Sevan Marine.

De involverte personene har ikke lenger tilknytning til Sevan, opplyses det videre.

-Styret har med beklagelse merket seg funnene i granskningsrapporten som knytter seg til kontrakter tildelt i perioden 2005-2008. På bakgrunn av rapportens konklusjoner har styret besluttet å overlevere rapporten til Økokrim, sier styreleder Siri Hatlen i Sevan Marine i en kommentar.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.