Sidsel tjente 40 kroner for mye - det ble dyrt

FORSTÅR IKKE: Sidsel Nachtstern synes ikke det er greit at Nav tar alle feriepengene hennes.

FORSTÅR IKKE: Sidsel Nachtstern synes ikke det er greit at Nav tar alle feriepengene hennes. Foto: Lena Malnes (Tøsnberg Blad)

Fikk 40 kroner for mye utbetalt i feriepenger. Nå må hun betale tilbake hele feriepengebeløpet på 15.000 kroner til Nav.

(Tønsberg Blad): – Jeg fikk utbetalt 15.040 kroner i feriepenger for 2012 fra arbeidsgiveren min før jeg tok ut avtalefestet pensjon (AFP) i 2011. Det betyr at jeg har fått for mye utbetalt, og må betale tilbake alt, sier fersk pensjonist Sidsel Nachtstern til tb.no.

De som tar ut AFP kan tjene opptil 15.000 kroner i privat sektor etter gammel ordning. I beløpet regnes også feriepenger som inntekt.

Ikke et fribeløp

Når man søker om AFP må man oppgi forventet inntekt, slik at Nav finner riktig sum som skal utbetales.

– Feriepenger bør ikke stå som inntekt, det er penger du allerede har opptjent, sier Nachtstern.

Ifølge Nav er ikke 15.000 kroner et fribeløp, men en grense for hvor stort avviket mellom forventet og faktisk inntekt kan være før hele pensjonen skal beregnes på nytt.

– Dersom pensjonisten har eller venter å få arbeidsinntekt ved siden av AFP skal pensjonen beregnes med utgangspunkt i den forventede inntekten, sier Anita Sivertsen, kontorsjef i Arbeids- og velferdsdirektoratet, Nav.

Skjønner ikke språket

Hvis den årlige inntekten avviker med 15.000 kroner eller mer i forhold til den inntekten som er lagt til grunn ved beregning av pensjonen, skal det gjøres et etteroppgjør.

– Jeg fortalte Nav at jeg aldri hadde fått tydelig beskjed om at også feriepenger regnes som inntekt når man har AFP. Hun sa at det står skrevet om det et eller annet sted. Hvis man skal klare å regne akkurat på krona, så synes jeg blir å forlange for mye av folk, sier Nachtstern.

Ifølge Nachtstern er hun ikke den første som opplever å tjene for mye.

– En dame fra Nav pensjon fortalte at jeg ikke var den første som hadde dette problemet, og hun hadde aldri hørt om noen som fikk medhold, sier hun.

Utydelig språk

Nachtstern synes språket til staten er vanskelig å forstå.

– Jeg vet i alle fall at hadde jeg forstått språket fra begynnelsen av, hadde jeg nok satt opp feriepenger som inntekt. Dummere er jeg ikke, sier Nachtstern.

Hun oppfordrer vordende AFP-pensjonister til å lese nøye gjennom regelverket.

– Her må man sette seg inn i hver minste lille regel, sier pensjonisten.

Klarspråk

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) la 27. mars en million kroner på bordet til KS' pilotprosjekt «Klarspråk i kommunesektoren»

– Klart språk er et avgjørende tiltak for å fornye og forbedre offentlig sektor. Vi vet at en tredel av nordmennene har problemer med å forstå offentlige dokumenter, sa Sanner til Kommunal Rapport.

Les flere artikler fra Tønsberg Blad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.