*Nettavisen* Økonomi.

Siemens inn i varmen

Foto: Sigurdsøn, Bjørn (SCANPIX)

Storebrand opphever eksklusjon av Siemens.

For fire år siden ble industrikonsernet Siemens ekskludert fra alle Storebrands investeringer. Årsaken var at selskapet var involvert i flere alvorlige korrupsjonssaker, noe som tydet på en korrupsjonskultur i selskapet. Nå mener Storebrand at Siemens har ryddet opp i ukulturen, og inkluderer selskapet i pensjons- og fondsporteføljer igjen.

– Storebrand har hatt en rekke møter og korrespondanse med Siemens hovedkontor i Tyskland samt Siemens Norge de siste fire årene. Vi tok kontakt etter at det dukket opp beskyldninger om korrupsjon i internasjonale medier, forteller Christine T. Meisingset, leder for samfunnsansvarlige investeringer i Storebrand.

Storebrand offentliggjør ikke hvilke selskaper som ekskluderes, men har innført en praksis med å offentliggjøre selskaper som fjernes fra eksklusjonslisten på grunn av endret atferd.

– Hele tiden har vi vært opptatt av å få vite hvordan selskapet arbeider med antikorrupsjon for å redusere risiko for gjentakelse. Vi har sett at Siemens har lyttet til våre og andres forventninger, og siden 2007 har de jobbet systematisk med å forbedre rutiner og internkontroll. Siemens' anti-korrupsjonssystemer har nå blitt meget omfattende, og selskapet har innført gode varslingssystemer. Derfor åpner vi nå for at våre pensjons- og fondsporteføljer kan investere i Siemens igjen, forteller Meisingset.

Storebrand-konsernet forvalter 336 milliarder kroner og er årlig i dialog med 400–500 selskaper for å oppnå forbedringer innenfor samfunnsansvar. Selskapet skriver at de avstår fra å investere i selskaper som medvirker til: brudd på menneskerettigheter, korrupsjon, alvorlig klima- og miljøskade, produksjon av landminer, klasevåpen, atomvåpen, samt produksjon og salg av tobakk.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag