*Nettavisen* Økonomi.

Sigarettsalget dundrer i bakken

Foto: (Scanpix)

Myndighetene mener salget stuper, aktørene kjenner seg ikke igjen.

15.09.10 19:59

Fra 1. januar i år ble det innført regler om at tobakksvarer ikke skal være synlige for forbrukeren på utsalgsstedene.

Politikerne ønsker at dette tiltaket skal føre til at færre nordmenn vil benytte seg av tobakksprodukter. Drøye tre kvartaler etter innføringen har i hvert fall salget dundret i bakken, mener myndighetene.

- Tall fra toll- og avgiftsdirektoratet viser en nedgang i antall solgte sigaretter på 20,1 prosent, sier Anne Hafstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, til NA24.

Tallene er en sammenligning av de to første kvartalene i 2009 og de to første kvartalene i 2010. De viser at i det i fjorårets første halvår ble solgt 1,15 milliarder enkeltsigaretter, mens de samme tallene for 2010 er det 924 millioner enkeltsigaretter.

For snus er det en liten økning i antall omsatte gram. Salget her har økt fra 527 millioner solgte gram i 2009 til 586 millioner solgte gram i 2010.

Dette kjenner ikke bransjen seg igjen i.

Samme som før
- Vi har hele tiden sagt at vi ikke tror innføringen av regelen om at varene ikke lenger skulle være synlige, kommer til å påvirke totalsalget i særlig grad, sier Jan Robert Kvam i British American Tobacco (BAT), til NA24.

Kvam sier at de ikke merker noen forskjell på salget fra i fjor til i år.

Han viser til tall fra tobakksindustriens felleskontor, som sier at økningen i snussalget i første halvår 2010 sammenlignet med 2009 er på 9,8 prosent, mens nedgangen i sigarettsalget er på 5,9 prosent for de samme periodene. Innlandsalget har gått litt ned, men en økning i grensehandelen gjør at totalsalget forblir på det samme nivået.

- Av all tobakk som konsumeres i Norge, er det bare 60 prosent som er kjøpt på norske utsalgssteder. Men det henger sammen med avgiftsnivået - mer enn det henger sammen med synlighet og eksponering av produkter, legger han til.

Kvams oppfatning deles av Even Alexander Foslie i Imperial Tobacco Norge.

- Vi ser at utvikling salget på sigaretter er noe nedadgående, men at salget på snus fortsatt er økende. Så totalt sett er nivået det samme, sier Foslie.

Også Foslie påpeker at grensehandelen er populær og at det ene og alene har med avgiftsnivået å gjøre.

- For tidlig
Hafstad sier hun har vanskelig for å se hvordan en liten økning i salget av snus kan veie opp for nedganen i salget av sigaretter, og gi et totalsalg som bransjen hevder er relativt uforandret.

Hafstad sier til NA24 at det er grunn til å anta at eksponeringsbegrensningen og avgiftsøkningen, som kom i begynnelsen av året, er noe av forklaringen på nedgangen i tobakksalget.

- Det er imidlertid for tidlig å trekke for bastante konklusjoner, påpeker Hafstad.

Jan Robert Kvam sier at han ikke kjenner seg igjen i disse tallene fra toll- og avgiftsdirektoratet.

Les også: Krangler om avgiftshopp

Ingen kommunikasjon
Aktørene i tobakksindustrien påpeker at de i utgangspunktet ikke kommuniserer med forbrukeren, noe som gjør det veldig vanskelig å lansere nye produkter i Norge. Forbrukerne vet hva de skal ha og kjøper det produktet uten at tobakksindustrien i vesentlig grad kan påvirke det.

- Vi opplever at norske kunder kjøper varer utenlands og så etterspør de samme varene her i hjemme, sier Kvam.

Både Kvam og Foslie mener de nye bestemmelsene vil gjøre det vanskelig for nye produkter og de produktene med mindre markedsandeler å overleve.

Strengt lovverk
Da forbudet mot tobakksreklame kom i 1975 var det myntet på å begrense salget, basert på at sigaretter i sin normale bruk er helseskadelig. I 2004, da «røykeloven» trådte i kraft, var et av hovedargumentene at alle hadde krav på et røykfritt arbeidsmiljø, også i utelivsnæringen. Og nå i 2010 ble det ulovlig å ha tobakksvarer synlig eksponert i utsalgsstedene.

Aftenposten meldte i forrige ukeat Verdens helseorganisasjon WHO nå ber norske politikere vurdere et forbud mot røyking i private hjem.

Kvam synes det er å trekke det langt.

- Hvem skulle i så fall håndheve et slikt lovverk? spør han.

Helse- og omsorgsdepartementet evaluerer for tiden effekten av skapene som ble innført ved nyttår.

- Den kortsiktige effekten av forbud mot synlig oppstilling av tobakk er for tiden under evaluering. Samtidig er forbudet ment å ha en langsiktig holdningsskapende effekt, sier statssekretær Ragnhild Mathisen til NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.