Silver sendte fredag ut melding om at administrasjonsstyret i det kriserammede pensjonsselskapet har vedtatt å halvere pensjonsutbetalingene til Silver-kundene på ubestemt tid.

Vedtaket gjelder fra og med denne måneden med første utbetaling 15. mars.

Les også: Silver blir satt under offentlig administrasjon

Les mer her: Silver-sjefen må gå på dagen

Silver skriver at det vil bli foretatt skattetrekk av det reduserte beløpet som kommer til utbetaling.

Silver Pensjonsforsikring har cirka 20.000 kunder og forvalter drøyt ni milliarder kroner.

Kan kreve tilbakebetaling

Ordningen med utbetaling på 50 prosent vil fortsette «inntil videre».

Les mer her: Silver-aksjonærene: - Vi er sjokkert og forbannet

«Beløpet vil kunne bli justert senere, også under den offentlige administrasjonsperioden. Hvis det skulle vise seg at 50 prosent betaling av pensjoner er for høyt, vil det – generelt eller i forhold til enkeltpensjonister – kunne besluttes å redusere utbetaling av pensjoner eller stanse pensjonsutbetalinger eller bli krevd tilbakebetaling», skriver selskapet i en melding.

Det er bare pensjonsavtaler hvor det var foretatt pensjonsutbetaling forut for vedtaket om å sette selskapet under offentlig administrasjon 17. februar 2017, som vil omfattes av pensjonsutbetalingen 15. mars 2017.

Les også: Pensjonssparer i Silver: - Nå risikerer jeg å miste én million

Har ikke tilstrekkelig kapital

Silver skriver videre at pensjonsavtaler hvor utbetaling ikke var startet på tidspunktet for administrasjonsvedtaket, men hvor avtalen under vanlige forhold nå skulle tilsi oppstart av pensjonsutbetaling, er under vurdering.

Bakgrunnen for administrasjonsstyrets beslutning er en foreløpig gjennomgang av selskapets prekære økonomiske stilling.

«Det er avdekket at selskapet ikke har tilstrekkelig kapital til å oppfylle gjeldende solvensregelverk. Det er derfor ikke grunnlag for fulle pensjonsutbetalinger nå. Det er risiko for at full utbetaling av løpende pensjonsytelser i dag ville medført at det ikke er tilstrekkelig dekning for pensjonsutbetalinger frem i tid», skriver selskapet.

Les også: LO-lederen frykter for folks pensjoner