Simonnes-avtalene: Nekter å frigi hemmelig verdivurdering

Avtroppende Vårt Land-redaktør Helge Simonnes.

Avtroppende Vårt Land-redaktør Helge Simonnes. Foto: Sigurdsøn, Bjørn

Styret i Mentor Medier gir fortsatt ikke innsyn i verdivurderingen som gjorde det mulig for Vårt Land-redaktøren å selge aksjer 7,5 millioner over markedspris.

Tidligere i dag omtalte Nettavisen en granskingsrapport knyttet til Helge Simonnes' sluttavtaler med Vårt Land.

Den juridiske undersøkelsen var bestilt av Vårt Lands eier Mentor Medier og utført av advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.

Les om rapporten her: - Sparte inntil 13,1 mill. på avtalene

Verdivurdering holdes hemmelig
Simonnes har måttet tåle mye kritikk for at han har fått til sammen ca 18 millioner kroner i sluttpakke fra den avisen i Norge som får mest i pressestøtte.

Et sentralt punkt i kritikken har vært aksjesalgsavtalen Simonnes har hatt med Mentor Medier. Den avtroppende redaktøren fikk priset sine aksjer til 43,46 kroner, hele 30 kroner over markedsverdi. Dermed kunne han cashe ut hele 11 millioner kroner for sine 250.000 aksjer da han solgte dem til Mentor Medier i høst.

I innledningen til dagens rapport skriver styreformann Håkon Jahr at selskapet fortsatt ikke ønsker å offentliggjøre verdivurderingen, som ble utført av Kjelstrup & Wiggen Consulting:

«Det har blitt stilt spørsmål til hvorfor vi ikke kan offentliggjøre denne verdibetraktningen i sin helhet. Av hensyn til selskapets interesse er ikke en offentliggjøring av en slik rapport verken vanlig eller tilrådelig. Her vil det fremgå interne forhold i hvert enkelt selskap, og en vurdering av hva hvert enkelt selskap verdsettes til. Fra tid til annen forhandler vi med andre om salg av aksjeposter i våre selskaper, og det kan skade selskapets interesse å offentliggjøre denne typen informasjon.»

Har ikke fått tilgang til dokumenter
Hovedaksjonær i Mentor Medier, Jan Erik Mushom, er en av dem som har vært mest kritisk til Simonnes’ sluttavtaler. Han sier til Nettavisen at han kommer til å lese gjennom rapporten grundig sammen med sin advokat.

Han ønsker en egen gransking av Simonnes-avtalene, men hevder at det ikke har latt seg gjøre ettersom han ikke har fått tilgang til de nødvendige dokumentene.

- Vi har ikke fått tilgang til de samme dokumentene som Steenstrup Stordrange, og vi har heller ikke fått innsyn i verdivurderingen til Kjelstrup & Wiggen Consulting, forteller Mushom.

Han er ikke overrasket over at Steenstrup Stordrange i sin rapport har regnet seg frem til at Mentor Medier sparte inntil 13,1 millioner kroner på de omstridte sluttavtalene til Simonnes.

- Når man roper i skogen, får man gjerne det svaret man roper etter, sier han.

Les mer: Simonnes-avtalene skal granskes av to advokatfirmaer

Vurderte ikke skattemessige forhold
Mushom har tidligere uttalt til Nettavisen at stiller seg undrende til at Simonnes’ aksjer ble solgt gjennom et aksjeselskap.

- Jeg opplever Kamato AS og Helge Simonnes som to selvstendige juridiske subjekter. Jeg kan ikke forstå at en privat pensjonsavtale kan gi et aksjeselskap rettigheter. Jeg er kritisk til at aksjeverdien i Mentor Medier er blitt blandet inn i en personlig avtale, sa Mushom.

Steenstrup Stordrange skriver i rapporten at de finner dette forholdet uproblematisk.

«Det har etter vår vurdering ingen selskapsrettslig betydning at aksjene som ble ervervet fra HS, ikke var personlig eid av HS selv, man hans (deleide) selskap Kamato. Likeledes har det etter vår vurdering ingen betydning for den selskapsrettslige gyldigheten at HS’ kone eide 50 prosent av aksjene i Kamato.»

Nettavisen har tidligere omtalt de skattemessige forholdene ved aksjesalgsavtalen. Flere skatterettseksperter stilte den gang spørsmål ved om salget skulle beskattes som inntektsskatt.

I rapporten skriver Steenstrup Stordrange at de ikke har vurdert denne siden ved saken.

Les mer: Redaktørens aksjekupp kan gi skattesmell

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.