Siri M. Kalvig er ansatt som daglig leder i det nyetablerte statlige investeringsfondet Fornybar AS.

Fornybar AS er et investeringsselskap etablert av Nærings- og fiskeridepartementet og har som mål "å bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom investeringer som direkte eller indirekte bidrar til dette".

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er en av de som er veldig glad for at Kalvig har takket ja til jobben.

- Kalvig har en bakgrunn som passer veldig bra til denne jobben. Ansettelsen en viktig milepel for å få det nye selskapet opp å stå slik at vi kan starte investeringene som skal skape grønne arbeidsplasser, sier Torbjørn Røe Isaksen i en kommentar til Nettavisen.

Selskapet skal ha hovedkontor i Stavangerregionen og i statsbudsjettet for 2018 er det bevilget 400 mill. kroner til investeringsaktivitet i år.

Siri M. Kalvig, som fikk kjendisstatus fra 1992 da hun startet som værmelder i TV 2, sier dette om den nye jobben.

- Jeg ser virkelig frem til å starte på denne spennende og utfordrende jobben. Fornybar AS vil være et viktig instrument for å akselerere den nødvendige energiomstillingen. Dette skal være lønnsomt og verdiskapende for næringslivet vårt, og ringvirkningene vil bli veldig viktige og favne svært bredt.

Styreleder Widar Salbuvik opplyser i en pressemelding at de er svært godt fornøyd med valget av daglig leder, og at interessen for stillingen har vært overveldende.

- Det er samtidig gjort et omfattende og målrettet arbeid for å få et godt utvalg av både menn og kvinner med de ønskede egenskaper på søkerlisten. Styret har lagt vekt på Siri M. Kalvigs brede erfaring og kompetanse innen klima, hennes store arbeidskapasitet, svært gode nettverk både i regionen, nasjonalt og internasjonalt, samt hennes erfaring med å bygge opp kommersiell virksomhet, sier Salbuvik.

Siri M. Kalvig har en doktorgrad (Ph.D.) i offshore wind technology fra Universitetet i Stavanger og hovedfag (M.Sc.) i meteorologi fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hun er kjent som gründer i StormGeo AS, et selskap som nå har 300 ansatte i 16 land.

- Dette har gitt henne en bred erfaring med oppstart av virksomhet, internasjonal vekst og ikke minst salg til aktivt forvaltede fond.
Kalvig har også mangeårig erfaring som aktiv investor og som forvalter av egne midler. Hennes engasjement har primært vært rettet mot tidlig utvikling av teknologiorienterte selskaper med fokus på energi-, miljø- og klimateknologi. Tett dialog med aktivt forvaltede investeringsfond har vært en viktig del av hennes erfaring, opplyser selskapet.

Siri M. Kalvig er i dag tilknyttet Universitetet i Stavanger som førsteamanuensis og leder av universitetets Forskningsnettverk innen miljøvennlig energi.