NA24.no

Siste sjanse til å spare skatt i år

Sist oppdatert:
Her er oppskriften for å spare tusenvis av kroner før nyttår.

Det er fortsatt tid igjen for å gjøre visse transaksjoner som kan gi deg lavere skatt i 2007.

Utnytt kvoten i BSU
Er du under 34 år, kan du sette av opptil 15.000 kroner per år (samlet 100.000 kroner) i BSU. Du får et direkte fradrag i skatten på 20 % av sparebeløpet. Du kan altså få 3.000 kroner mindre i skatt i år.

Pass på at du har betalt nok skatt til å dekke skattebesparelsen. En student som ikke har mer enn 40.000 kroner i årsinntekt, betaler ikke skatt i det hele tatt. Du må ha en inntekt på over 50.000 kroner før du kommer opp i 3.000 kroner i skatt.

Her finner du oversikt over de beste BSU-rentene.

Kjøp av aksjer
Det er to argumenter for å kjøpe aksjer og aksjefond før nyttår. For salg av aksjer blir det motsatt.

1. Du sparer litt formuesskatt

2. Du får skjermingsfradrag på aksjene du eier ved årsskiftet.

Aksjer og aksjefond verdsettes til 85 % av markedsverdien ved årsskiftet. Har du full formuesskatt på 1,1 %, kan du spare 0,165 % i formuesskatt. Altså 165 kroner per hundretusen. Neppe noe hovedargument for å kjøpe aksjer.

Skjermingsfradraget for 2007 tilfaller den som sitter med aksjene/aksjefondene ved årsskiftet. Har du solgt i løpet av 2007, får du ikke skjermingsrenten for 2007. For 2007 vil skjermingsrenten bli 3,3 %. Du kan dermed få 3.300 kroner i skattefritt utbytte hvis du har 100.000 kroner i aksjer/aksjefond. Ubenyttet skjermingsfradrag legges til kostprisen på aksjene/aksjefondet.

Verdien av skjermingsfradraget er 28 % av beløpet. Verdien etter skatt av 3,3 % blir da 0,92 %. Skjermingsverdien per 100.000 kroner i aksjer er ca 920 kroner. Siden markedet er klar over dette, kan aksjene falle med den tilsvarende verdien første børsdag over årsskiftet. Da omsettes jo alle aksjene uten denne fordelen.

Selg aksjer
Ved å selge aksjene/aksjefondene før nyttår, kan du realisere eventuelle tap. Gevinsten du får ved dette, er å få tilbake den skatten du sparer ved tapsfradraget på et tidligere tidspunkt.

I praksis er denne effekten såpass liten at det ikke kan være bestemmende for om du skal kjøpe aksjer eller aksjefond.

Gi bort penger
Skal du gi bort penger, gjør det før årsskiftet. Dette gjelder for dem som betaler formuesskatt. Det er i hvert fall ingen grunn til å vente til januar med å gjøre dette. Maksimal formuesskatt er 1,1 %.

Det kommer også nye regler for såkalte leilighetesgaver etter nyttår. Dette er gaver ved bursdager, jul, bryllup osv. I år er det ingen fast beløpsgrense for hva som kan anses som leilighetsgaver. Formuende personer kan gi mer enn uformuende, fordi det regnes for naturlig at de kan gi dyrere gaver. Fra neste år av blir maksimalt beløp 0,5 G (33.406 kroner). Gaver som ikke regnes som leilighetsgaver, skal regnes som forskudd på arv. De velstående har dermed en siste sjanse til å gi bort ekstra dyre julegaver i år uten arveavgift.

Gi bort penger med fradrag
Du kan gi gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn og institusjoner som driver vitenskaplig forskning eller yrkesopplæring. Så lenge du gjør dette før årsskiftet, kan du trekke dette fra på skatten. Gir du 1.000 kroner må stat, fylke og kommune være med på å betale 280 kroner av denne tusenlappen. Det er bare til godkjente organisasjoner og institusjoner som du kan trekke fra.

Her finner du listen over frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfinn. Her finner du listen over institusjoner innen vitenskaplig forskning og yrkesopplæring .

Til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn kan du trekke fra gaver mellom 500 kroner og 12.000 kroner.

Restskatt
Selv om du vet du får restskatt, lønner det seg ikke å betale den inn før årsskiftet. Du slipper renter på restskatten hvis du venter med å betale inn denne innen 30.april neste år.

Hvis du er i formuesskatteposisjon, sparer du formuesskatten ved å betale inn før årsskiftet. Men siden du taper renteinntekter i fire måneder, hjelper det ikke å spare opp til 1,1 % i formuesskatt. I dag kan du få 5,9 % i Bank Norwegian. I løpet av fire måneder taper du derfor renteinntekter på 1,97 %, som er 1,42 % etter skatt.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere