*Nettavisen* Økonomi.

Sitter på pengebinge - krever staten for mer

Foto: Karl Branaas (Montasje)

Har 723 millioner på bok, men vil at staten skal punge ut med 30 millioner.

28.08.11 21:27

«Vel inne i 2011, ser jeg både med glede og bekymring på året som er gått. Staten reduserer stadig sitt økonomiske bidrag til sjøredningsberedskapen, mens redningsskøytene er på vakt langs hele norskekysten, like ufortrødent. Kan det fortsette slik?» Slik starter generalsekretær Øyvind Stene årsrapporten for 2010. Han følger senere opp i Nationen:

- Dersom vi ikke får gjennomslag for økte bevilgninger fra staten vil vi måtte redusere innsatsen vår langs kysten, sier han til Nationen tidligere denne måneden. Bakgrunnen for utspillet var at Redningselskapet har bedt om 75 millioner kroner i statsstøtte, mot tidligere 43 millioner kroner. Stene svartmaler den økonomiske situasjonen i selskapet ytterligere.

- Vi har ganske mange kostbare skøyter som de facto er slepebåter. Uten økt statstilskudd må vi vurdere om vi i det hele tatt skal ha skøyter som har den egenskapen, eller om vi bare skal konsentrere oss om livredding, sier Stene, og legger til at redningsselskapet går med underskudd på om lag 70 millioner kroner på driften.

En solid pengebinge
En gjennomgang av Redningsselskapets årsrapport gir imidlertid et langt bedre bilde enn det Stene tegner.

Årsrapporten til redningsselskapet viser nemlig at den økonomiske situasjonen er alt annet enn mørk. 2010-tallene viser riktignok et driftsunderskudd på 43,5 millioner kroner, men dette kompenseres av finansinntekter på solide 84,5 millioner kroner.

Dette gir et resultat før skatt på hele 40,2 millioner kroner for Redningsselskapet i 2010.

Videre viser resultatrapporten at Redningsselskapets eget fond av aksjer, eiendomsfond og rentefond var på hele 723 millioner kroner. I tillegg til dette hadde Redningsselskapet hele 44,7 millioner kroner i banken ved årsslutt. Altså et selskap som langt i fra er i havsnød.

Pressemeldingen fra Redningsselskapet fra mars følges opp i den samme mørke stilen. Her påpekes det at den humanitære, medlemseide foreningen bare får 10 prosent av sine inntekter fra staten. Dette er imidlertid en sannhet med visse modifikasjoner. Hvis midlene fra Norsk Tipping regnes inn, er nesten halvparten av inntektene på 370 millioner kroner i 2010 fra Norsk Tipping eller rammetilskudd fra staten, mens medlemsinntektene kun står for 11,1 prosent av inntektene. Resten av inntektene er fra gaver, drift av småbåtregisteret og andre innsamlingsaksjoner.

«Vi kunne kanskje ha svart på de reduserte bevilgningene i statsbudsjettet og den økende uvissheten rundt kompensasjonen fra Norsk Tipping med å legge redningsskøyter i opplag, i påvente av bedre tider. Vi valgte å ikke gjøre det», heter det i årsrapporten.

- Svinger kraftig
Kommunikasjonssjef Ernst Larsen sier til NA24 at Redningsselskapet er nødt til å ha en solid buffer i form av et fond på 723 millioner kroner. Dette hvis inntektene fra staten og medlemmene skulle svikte.

Han sier videre at selskapet hans legger opp til å ta ut 4 prosent av avkastningen til fondet årlig, etter mønster fra Oljefondet. Det at selskapet leverte overskudd for 2010 er knyttet til den positive verdiutviklingen for fondet, og altså ikke resten av Redningsselskapets drift. Larsen mener at inntektene fra fondet endrer seg fra år til år, noe som gjør det vanskelig å beregne resultatet hvert år.

- Vi hadde et betydelig overskudd i fjor, men det var også et betydelig underskudd året før, sier Larsen til NA24. Han sier videre at det ventes et underskudd som følge av børsuroen i år.

Slappe regler ga solide pengebinger
Tidligere hentet frivillige organisasjoner, som Redningsselskapet, store deler av inntektene sine fra spilleautomater.

12. juni 2003 vedtok imidlertid Stortinget å gi Norsk Tipping enerett til å drive pengeautomat-spill Norge. Hovedbegrunnelsen var et ønske om å kunne forebygge og bekjempe spilleavhengighet, effektivt å håndheve 18-årsgrensen og å få kontroll med misligheter i bransjen.

I overgangens tiden frem til 2007 ble reglene for spilleautomater håndhevet meget slepphendt, og organisasjonene kunne legge seg opp store formuer på grunn av ekstraordinære inntekter. I 2005 var Redningselskapets overskudd fra automatdriften på utrolige 355 millioner kroner, mens det året etter ble dratt inn 251 millioner kroner.

Automatfondet til Redningsselskapet er nå på 723 millioner kroner, og det er finansinntekter fra frislipp-perioden som bidrar til Redningsselskapets overskudd.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.