*Nettavisen* Økonomi.

Siv blir angrepet av sin egen søster

OSLO 20090402: Søstrene Nina Jensen (tv) og Siv Jensen var tilstede torsdag under "Aker-dagen" som var tilrettelagt for unge talenter og pionerer. Her de to sammen. Siv Jensen taler og gestikulerer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX . Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Dette er enormt skuffende.

04.04.14 15:11

Fredag legger regjeringen med finansminister Siv Jensen frem meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013.

Her kommer det frem at det vurderes å forby investeringer i olje i andre land, altså det som har skapt verdiene i Statens pensjonsfond - Utland, bedre kjent som oljefondet.

Målet oppgis å være en bedring av klima.

I meldingen varsles det at de miljørelaterte mandatene nær dobles, slik at fondets investeringer i fornybar energi øker. Det legges opp til at rammene for miljømandatene skal økes fra 20-30 milliarder kroner til 30-50 milliarder kroner.

- Enormt skuffende

Dette får søsteren til finansminister Siv Jensen, Nina Jensen i WWF, til å steile.

- Dette er enormt skuffende. Vi kommer til å holde regjeringen ansvarlig for sine løfter. Vi hadde store forventninger og de har gitt oss peanøtter, sier Jensen til Nettavisen.

Mens finansministeren nå legger opp til at det skal brukes opp mot 50 milliarder på miljømandatet, mener WWF at det skulle vært betydelig større.

- Vi hadde forventet at i hvert fall 5 prosent av fondet ble satt av til investeringer i fornybar energi som sol- og vindenergi, sier WW-Jensen.

- Den nye stortingsmeldingen om Pensjonsfondet framstår som et gigantisk løftebrudd om fornybar energi. Både statsminister, finansminister og klimaminister har på forhånd varslet svært viktige endringer i Pensjonsfondet: Grønnere investeringer, mer satsing på fornybar energi. Disse løftene finner vi nesten ikke spor av i den stortingsmeldingen regjeringen la fram i dag.

- Regjeringens nye politikk for Pensjonsfondet innebærer fortsatt full gass på fossile investeringer og nesten ingen satsing på fornybar energi. Her er det i praksis ingenting nytt. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen lar denne store muligheten gå fra seg, raser hun.

Hun mener både de to regjeringspartiene, og de to støttepartiene har sviktet.

- I valgkampen sa tre av de fire partiene som nå utgjør regjeringens parlamentariske grunnlag at tiden var inne for å opprette et eget fond under Pensjonsfondet som skulle investere i infrastruktur for fornybar energi. Hvis vi ser på det Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti lovte i valgkampen, og sammenligner det med det forslaget regjeringen la fram i dag, er det åpenbart at dette grenser mot løftebrudd. Partiene på Stortinget nå må gi regjeringen klar beskjed om å skjerpe politikken på dette området.

- Bedre utnyttelse av ressursene

– Regjeringen er opptatt av åpenhet og av en etisk bevisst forvaltning av Statens pensjonsfond. I meldingen legger vi fram planer for å styrke arbeidet med ansvarlige investeringer. Jeg mener endringene vil gi mer slagkraft i arbeidet og en bedre utnyttelse av ressursene. Samtidig er vi opptatt av å ivareta hensynet til at det etiske arbeidet har legitimitet i forvaltningen, sier finansminister-Jensen.

Når det gjelder forvaltningen av fellesskapets penger er Siv Jensen fornøyd.

- Jeg er tilfreds med de resultater som Norges Bank og Folketrygdfondet har oppnådd i forvaltningen over tid, sier finansminister Siv Jensen.

Fjoråret var blant oljefondets beste år.

Avkastningen til oljefondet var 15,9 prosent og for Folketrygdfondet 15,7 prosent, før fradrag for forvaltningskostnader. Disse kostnadene utgjorde i fjor henholdsvis 0,07 prosent og 0,09 prosent av gjennomsnittlig kapital.

Saftige inntekter

Ved utgangen av 2013 var den samlede verdien av oljefondet 5.206 milliarder kroner, en økning på 1.245 milliarder kroner sammenliknet med verdien ved inngangen til året. Siden det første innskuddet i 1996 var avkastningen ved årsskiftet 1.799 milliarder kroner etter fradrag for forvaltningskostnader.

Norges Banks aktive avvik fra referanseindeksen bidro positivt, mens det var mindreavkastning i Folketrygdfondets forvaltning.

Oljefondets løpende inntekter i form av utbytte, rentebetalinger på obligasjonslån og leieinntekter fra eiendom var om lag 130 milliarder kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.