Siv mister halve inntekten

HODEPINE: Finansminister Siv Jensen har fått et gigantisk problem i fanget som følge av det kraftige oljeprisfallet.

HODEPINE: Finansminister Siv Jensen har fått et gigantisk problem i fanget som følge av det kraftige oljeprisfallet. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Et beløp tilsvarende 15 ganger formuesskatten forsvinner.

Finansminister Siv Jensen sa onsdag at inntektstapet for staten som følge av det kraftige oljeprisfallet er 70 milliarder kroner.

Det reelle tapet er mye større.

Jarand Rystad og Espen Erlingsen i Rystad Energy, som lever av å analysere oljesektoren, har beregnet at tapene for den norske stat er 150 milliarder kroner.

Det er det 15 ganger det staten tar inn i formuesskatt hvert år.

- Våre beregninger viser at totale skatteinntekter og kontantstrøm fra SDØE blir halvert og vil havne på rundt 150 milliarder kroner, ved en oljepris på 70 dollar fatet, sier Rystad til Nettavisen.

SDØE står for «Statens direkte økonomiske engasjement», som er den norske statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten. Porteføljen omfatter en tredel av olje- og gassreservene på norsk sokkel samt plattformer, rørledninger og anlegg på land.

- Reduksjonen i skatteinntekter skyldes både lavere oljepris, og det faktum at oljeselskapens avskrivinger øker i 2015 som følge av investeringsboomen over de siste årene, sier Erlingsen.

Halvert
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015, ligger man inne med en oljepris på 100 dollar fatet og total skatteinntekt på rundt 300 milliarder kroner.

- Dette betyr at den totale skatteinntekten blir redusert med 50 prosent ved et oljeprisfall fra 100 dollar fatet til 70 dollar, sier Erlingsen.

Saken fortsetter.

- Våre beregninger viser at totale skatteinntekter og kontantstrøm fra SDØE blir halvert og havner på rundt 150 milliarder kroner ved en oljepris på 70 dollar fatet, sier Jarand Rystad til Nettavisen.

Rystad har ikke regnet på hvor store inntekter staten taper på redusert arbeidsgiveravgifter og personskatt som følge av oppsigelser innen oljesektoren. Det vil trolig utgjøre noen ekstra milliarder kroner.

I tillegg vil hele den oljerelaterte sektoren også tjene mindre, slik at skatteprovenyet fra overskudd vil bli betraktelig redusert.

- Men noe av dette ville bli utlignet av at kostnadene går ned og dermed skatten opp, sier Rystad.

Staten tapper Statoil for rundt 20 milliarder kroner i form av utbytte og miljø- og arealavgifter fra Statoil. De milliardene trenger imidlertid ikke Siv Jensen bekymre seg over.

- Utbytte fra Statoil vil neppe bli redusert ettersom Statoil selv sier at utbyttepolitikken har høy prioritet, sier Rystad.

10 prosent kutt i oljeinvesteringene
- Hvor alvorlig er dette for Norge?

- Denne sykliske nedturen vi opplever oljeprisen er inne i nå, er den tredje siden 1998. Oljeprisenedturene er ofte V-formet, fort ned, og fort opp, men som følge av shaleoljen, har denne vært kraftigere enn normalt. Men glem ikke at det skal investeres opptil 400 milliarder dollar i offshore-olje i verden i 2020, og norsk oljeservice får sin del av det. Mange av de norske oljeserviceselskapene har inntekter i dollar og utgifter i kroner, som til en viss grad demper effekten av fallet i investeringer, sier Rystad.

- Hvor mye vil investeringene i Nordsjøen bli redusert?

- Jeg tror de vil falle med rundt 10 prosent til litt under 200 milliarder kroner neste år, sier analytikeren.

- Kan man se langt etter oljeboring i Nordområdet med en oljepris på rundt 70 dollar?

- Med en varig oljepris på 70 dollar, så er svaret ja, men det vil ikke skje. Det blir lavt en liten stund nå, men så vil den ta seg opp igjen. Men det er mulig at noen av prosjektene vil bli litt utsatt, som følge av dagens lave oljepris, sier Rystad.

Saken fortsetter.

- Hva tilsier at Siv har bedre kompetanse enn aktørene i oljemarkedet? spurt Jan Petter Sissener da Siv Jensen la frem statsbudsjettet i oktober. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)


I midten av oktober gikk Jarand Rystad ut i Nettavisen og fortalte at han ventet en snarlig katastrofe for Norge.

- Skatt og utbytte kommer derfor til å gå kraftig ned. I det korte bildet kan dette falle fra 360 milliarder kroner i 2013 til 240 milliarder kroner i 2016, sa Jarand Rystad til Nettavisen.

Nå får han rett mye tidligere enn han hadde trodd.

- Hvorfor har Siv et avvikende syn fra oljemarkedet?
Årsaken til Rystads dystre spådom er skifergass-revolusjonen i USA som man ikke klarer å absorbere, samt at den økonomiske aktiviteten i Europa og Kina er lavere enn ventet, noe som trekker ned på etterspørselssiden.

- Statens inntekter kan derfor falle enda mer. Legger man til grunn et enda mer aggressivt oljeprisscenario nedover, kan oljeinntektene falle under 200 milliarder kroner i løpet av få år, sa Jarand.

LES HER: Venter snarlig katastrofe for Norge

Også Nettavisen-blogger og nestor i aksjemarkedet, Jan Petter Sissener, var svært kritisk til Finansdepartementets oljeprisanslag for neste år.

- Siv opererer med en oljepris på 650 kroner neste år, mens fremtidskurven ligger på rundt 608 kroner med leveranse i oktober, og spottprisen i dag er på 590 kroner. Hva tilsier at Siv har bedre kompetanse enn aktørene i oljemarkedet? spurt Jan Petter Sissener.

Da statsbudsjettet ble lagt frem, manglet finansministeren rundt 35 milliarder kroner i forhold til fremtidskurven for oljeprisen.

- Hvorfor har Siv et avvikende syn fra oljemarkedet? Og hva har hun tenkt til å gjøre hvis markedet har rett? Hva gjør hun hvis oljeprisen fortsetter å falle? spurte han videre.

LES HER: - Siv kan ha bommet med 35 milliarder


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.