I statsbudsjettet for 2019 foreslår regjeringen å redusere den såkalte alminnelige skatten på inntekt for privatpersoner fra 23 til 22 prosent.

Samtidig økes satsene i trinnskatten med 0,5 til 0,9 prosentpoeng.

 • Trinn 1 - 175.500-245.650 kroner: Fra 1,4 til 1,9 prosent
 • Trinn 2 - 245.650-617.500 kroner: Fra 3,3 til 4,2 prosent
 • Trinn 3 - 617.500-993.300 kroner: Fra 12,4 til 13,2 prosent
 • Trinn 4 - Over 993.300 kroner: Fra 15,4 til 16,2 prosent

Folk flest befinner seg i trinn 2 og 3, og for dem vil det ifølge regjeringen medfølge en reduksjon i marginalbeskatningen på helholdsvis 0,1 og 0,2 prosentpoeng.

Les også: Så mye dyrere blir alkohol, drivstoff og røyk neste år

Lavere skattesats gir lavere rentefradrag

Endringen betyr at det blir dyrere å ha lån. Rentefradraget baserer seg på alminnelig skattesats på 22 prosent, men overser helt trinnskatten.

Det betyr i praksis at du kan trekke fra 22 prosent av rentekostnadene dine på skatten neste år, mens du i år kan trekke fra 23 prosent.

De siste årene har den alminnelige skattesatsen blitt redusert fra 28 til 22 prosent. Endringen er gjennomført i en periode med lave renter, men vil få store konsekvenser når rentene nå er på vei opp igjen:

Så mye dyrere blir det

Reduksjonen i skattefradraget betyr at folk med lån må betale mer i skatt. Effekten av endringen i skattesatsen har følgende effekt:

Eksempel 1: Lån 2 millioner kroner, 2 prosent rente. 40.000 kroner i renter i året.

 • Rentefradrag 2019: 8800 kroner
 • Rentefradrag 2018: 9200 kroner
 • Rentefradrag gammel sats: 11.200 kroner

Eksempel 2: Lån 2 millioner, 3 prosent rente. 60.000 kroner i renter i året.

 • Rentefradrag 2019: 13.200 kroner
 • Rentefradrag 2018: 13.800 kroner
 • Rentefradrag gammel sats: 16.800 kroner

Eksempel 3: Lån 2 millioner, 4 prosent rente. 80.000 kroner i renter i året

 • Rentefradrag 2019: 17.600 kroner
 • Rentefradrag 2018: 18.400 kroner
 • Rentefradrag gammel sats: 22.400 kroner