Klokken 10 torsdag er det duket for ny rentebeskjed fra Norges Bank og i forkant er analytikerkorpset svært sikre i sin sak.

Les: Tror Siv svekker sjansen for nullrente

- Selv om en av analytikerne spurt av Reuters tror på rentekutt i dag tror jeg vi trygt kan slå fast at styringsrenten forblir 0,5 prosent. Først og fremst fordi Norges Bank så ettertrykkelig har presisert at de skal gå sakte fram. Og at det skal store overraskelser til for at de endrer rentesyn, skriver sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea i en morgenrapport.

Les også: Sjeføkonom krever rentekutt

Ved forrige korsvei ble styringsrenten senket til 0,5 prosent og Norges Bank varslet at det kan komme ytterligere kutt.

13 av 14 venter rentero
Bruce mener dagens møte likevel ikke er uinteressant.

- Vi tror de går langt i å antyde at renteprognosen fortsatt gjelder. Norsk økonomi har utviklet seg om lag som ventet og at oljeprisen har steget en del nulles ut av at krona er sterkere. Og uansett det skal ifølge banken mye til for at de endrer syn. Har vi rett vil det antagelig trekke forward renter noe ned og svekke NOK siden markedet priser inn bare om lag 50 prosent sannsynlighet for kutt i september, fortsetter sjefanalytikeren.

Også sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets peker på bred enighet om beslutningen, med 13 av 14 spurte økonomer som venter at renten holdes uendret.

- Det er det gode grunner til. Norges Bank kuttet så sent som i mars, varslet da at den ville gå mer varsomt frem, og det har heller ikke skjedd all verdens siden da, påpeker han i et morgennotat.

- Sannsynligheten for et kutt i mai er null
Sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken minner om at pengepolitikken så å si aldri viker fra den gjeldende strategien på et rentemøte som ikke følges av en pengepolitisk rapport, og hun påpeker at mai er et slikt møte.

- I mars kuttet Norges Bank styringsrenten til 0,5 prosent og rentebanen inneholder en sannsynlighet på 100 prosent for et rentekutt til innen september. Teknisk er sannsynligheten for at kuttet kommer allerede i juni på 30 prosent, men sannsynligheten for et kutt i mai er null, skriver hun i en morgenrapport.

Der pekes det på at inflasjonen har utviklet seg omtrent som ventet siden mars, det samme har arbeidsmarkedet, internasjonale renter og påslaget i pengemarkedet.

I retning lavere rentebane trekker sterkere kronekurs og svakere privat konsum, mens høyere boligpriser og vesentlig økt offentlig pengebruk trekker i retning av høyere rentebane.

- Totalt sett venter vi at Norges Bank vil holde styringsrenten uendret i dag, konkluderer Due-Andresen.