Sjekk dette før du pusser opp

Foto: Christian Bakken (Nettavisen)

Forbrukerombudet oppfordrer alle byggefirmaer til å ta i bruk standardkontraktene umiddelbart.

08.05.11 21:28

Standard Norges forbrukerkontrakter for utbedring og oppføring av bolig og fritidsbolig foreligger nå i oppdatert elektronisk utgave.

- Kontraktene skal gjøre det enklere og tryggere for forbrukerne å inngå byggekontrakter. Derfor bør alle utbyggerne ta dem i bruk, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Endelig på plass
Forbrukerkontraktene ble revidert allerede i 2009, og har vært gratis tilgjengelig for forbrukere på nettet siden desember i 2009. Utbyggerne har imidlertid ikke hatt samme tilgang.

Nå er arbeidet med de elektroniske tilpasninger endelig ferdig, og kontraktene kan derfor tas i bruk også av de store utbyggerne.

- Prosessen har dessverre tatt lang tid. Når kontraktene nå endelig er på plass, oppfordrer jeg bransjen til å ta dem i bruk, sier Nergård.

Enklere og tryggere
Forbrukerkontraktene er forhandlet fram i regi av Standard Norge, byggebransjen og forbrukermyndighetene.

Kontraktsvilkårene vil i utgangspunktet være minst like gunstige for forbrukerne som de ufravikelige bestemmelsene i «bustadoppføringslova».

Blant annet reguleres viktige spørsmål som tidsfrister for når arbeidet skal være ferdigstilt, og retten til blant annet dagmulkt dersom arbeidet er forsinket.

Nyttig verktøy
Kontraktene omfatter alt fra vedlikeholdsarbeid til oppføring av bolig eller fritidsbolig.

- Kontraktene er ment å være et nyttig verktøy for både utbyggere og forbrukere og vil i utgangspunktet gjøre det enklere og tryggere for forbrukere å inngå byggekontrakter, sier forbrukerombud Nergård.

- Men i de tilfeller utbygger tilbyr forbrukerne en forhåndsutfylt kontrakt, oppfordrer jeg forbrukerne til å sammenlikne den med en ikke utfylt kontrakt, for å se hvilke valg som foreligger.

Brev til bransjen
Forbrukerombudet har nå sendt et brev til byggebransjen med oppfordring om å ta i bruk de oppdaterte forbrukerkontraktene.

I brevet varsles det også at Forbrukerombudet vil foreta kontroller for å avdekke om det benyttes byggekontrakter med ulovlige kontraktsvilkår overfor forbrukere.

Konkret ber Forbrukerombudet om kopi av byggekontrakter fra 20 store utbyggere, for å kontrollere om avtalevilkårene er lovlige.

Frivillig
Det er frivillig å benytte kontraktene. Dersom utbygger benytter egen kontrakt, er det viktig at forbrukerne undersøker at vilkårene som benyttes ikke er dårligere enn det som følger av «bustadoppføringslova» og forbrukerkontraktene.

- Dersom vi avdekker ulovlige vilkår, vil Markedsrådet kunne forby disse, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Kontraktene er tilgjengelige blant annet på Forbrukerportalen.no.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.