Sjekker legene

Foto: Shutterstock (Shutterstock)

Konkurransetilsynet setter fastlegeordningen under lupen.

27.01.10 09:30

Konkurransetilsynet gransker konkurranseforholdene for private helsetjenester med offentlig støtte.

I et brev skriver Tilsynet at svak konkurranse for visse private helsetjenester kan gå ut over både kvaliteten og effektiviteten på tjenestene. Derfor undersøker de nå hvordan konkurransen fungerer, for å vurdere om den kan tilrettelegges bedre, slik at befolkningen vil kunne få en bedre, mer effektiv og billigere behandling.

Sjekket fysioterapeuter - neste er fastleger
Konkurransetilsynet har allerede gjennomgått ordningen for privatpraktiserende fysioterapeuter. I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i mai 2009 pekte tilsynet på en rekke uheldige konkurransemessige sider ved ordningen. Tilsynet gjorde samtidig oppmerksom på at noen av de uheldige forholdene som ble påpekt, også kan gjelde lignende ordninger for andre privatpraktiserende grupper av helsepersonell.

Dette er bakgrunnen for at Tilsynet nå går på den lukrative fastlegeordningen

– Konkurransetilsynet vil nå se nærmere på ordningene for fastleger og privatpraktiserende legespesialister, for å finne ut om også disse har uheldige virkninger for konkurransen. Vi har bedt om informasjon om ordningene fra berørte aktører, som Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet, skriver fungerende seksjonsleder Beate Milford Berrefjord.

Legeforeningen og Helse- og omsorgsdepartementet har fått frist til 25. februar med å oversende informasjonen til Konkurransetilsynet.

Slik fungerer ordningen
Fastlegeordningen gir alle innbyggere i Norge rett til å ha en allmennpraktiserende lege som sin faste lege. Fastlegen har plikt til å prioritere innbyggere på egen liste

Ordningen er frivillig. Hvis du ikke ønsker å være med i den, må du selv finne en allmennlege å gå til. Hvis du ikke er med i fastlegeordningen, må du betale en høyere egenandel når du oppsøker en fastlege. Dette gir altså en fordel å være med i fastlegeordningen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag