Gå til sidens hovedinnhold

Sjokktall fra SSB

– Norges æra som oljenasjon har nådd toppen.

Statistisk sentralbyrå la torsdag fram tall som viser dramatisk fall i de ventede investeringene i olje og gassektoren neste år.

– Norges æra som oljenasjon har nådd toppen, sier finanskomiteens leder Hans Olav Syversen (KrF) til NTB. Statistisk sentralbyrå la torsdag fram tall som viser dramatisk fall i de ventede investeringene i olje og gassektoren neste år.

Les også: - Oljeinvesteringene kan falle 40 prosent

Anslaget for oljeinvesteringene neste år blir av oljeselskapene selv oppgitt til 182,4 milliarder kroner.

Det er 49 milliarder kroner under selskapenes oppjusterte anslag til rekordhøye 231,7 milliarder kroner for i år.

Prognosen for neste år ligger 41,3 milliarder kroner lavere enn det regjeringen la til grunn i revidert nasjonalbudsjett 14. mai.

Det betyr at der regjeringen legger til grunn at oljeinvesteringene flater ut, varsler SSB nå et fall på 15 prosent.

Får betydning

– Dette er skuffende lave tall. Slår det til, får det effekt inn i norsk økonomi, la det ikke være tvil om det. Men samtidig er det et tidlig anslag, så jeg vil være litt forsiktig med å slå på stortromma, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets til NTB.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank First Securities sier til E24 at mange kommer til å miste jobben sin, og enda flere vil slite med usikkerhet om de får beholde jobben de neste årene.

Samtidig vil renten sannsynligvis holde seg på dagens lave nivå svært lenge, legger han til.

Raskere nedkjøling

Ifølge Dørum tilsvarer en reduksjon i oljeinvesteringene på 25 milliarder kroner 1 prosent av fastlands-BNP, som vil gi en direkte effekt i en reduksjon på 0,5 prosent av BNP.

– Lavere vekst i BNP vi isolert sett tilsi litt lavere rentebane, skriver DNB Markets-analytiker Kyrre Aamdal i en analyse.

SSB-tallene er de første som varsler så betydelig nedgang så raskt.

– Dette anslaget er under hva vi tidligere har kommet med, under tallene Norges Bank har lagt til grunn, betydelig under anslaget fra regjeringen i revidert og også noe under den siste prognosen fra bransjeforeningen Norsk olje og gass. Dette indikerer en sterkere og raskere nedkjøling enn det noen av de tidligere prognosene har indikert, sier Dørum til NTB.

Toppen nådd

Finanskomiteens leder på Stortinget, Hans Olav Syversen fra KrF, mener at den betydelige nedgangen må sees i lys av at investeringsnivået har vært rekordhøst de siste årene.

– Tatt i betraktning det høye nivået de siste to, tre årene, er prognosen for 2015 på vei mot et normalt nivå. Men samtidig er det et signal om at toppen er nådd i Norges oljealder. Det betyr at omstilling og innovasjon blir enda viktigere fremover, sier Syversen til NTB.

– Du blir ikke bekymret?

– Isolert syns jeg tallene er veldig høye. Men justert for det svært høye nivået de siste årene, er dette mer som en normalisering, sier Syversen.

33,7 milliarder

Dersom man sammenligner anslaget for neste års investeringer med det tilsvarende anslaget som ble gitt på samme tidspunkt i 2013 for inneværende år, er nedgangen på 26 milliarder kroner. Det er ifølge DNB Markets en nedgang på 12,4 prosent.

Ser man bort fra kostnadene til nedstengning og fjerning, som er lagt inn i statistikken i mellomtiden, er nedgangen på 33,7 milliarder kroner, eller 16,2 prosent.

Nedgangen kommer særlig innenfor investeringsområdene felt i drift og feltutbygging, mens mer moderat nedgang antydes innenfor landvirksomhet og rørtransport. Anslagene indikerer oppgang innenfor letevirksomheten.

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene