Tirsdag la SSB frem nye tall for Statsregnskapet, som viser at Norge for første gang siden tidlig på 90-tallet nå offisielt går med driftsunderskudd når en ser et helt år under ett.

I 2. kvartal isolert var Norges inntekter 4,9 milliarder lavere enn utgiftene, mens det i 2. kvartal i fjor til sammenligning var 27,5 milliarder i overskudd. Differansen er godt over 10 milliarder kroner i måneden.

Les også: Nei, Norge er ikke verdens rikeste land

- Det er fortsatt lavere inntekter fra petroleumsvirksomheten i form av petroleumsskatter og uttak fra statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som forklarer nedgangen i samlede inntekter. Skatteinntektene fra petroleum er mer enn halvert i dette kvartalet sett i forhold til 2. kvartal 2015, fra 46 milliarder til 23 milliarder. Samlede skatteinntekter i statsregnskapet er redusert med 8,3 prosent, skriver SSB i en kommentar.

Hovedårsaken til underskuddet er likevel ikke hovedsaklig lavere oljepris, siden oljeprisen allerede var lav på samme periode i fjor. Hovedproblemet er at statens utgifter har skutt i været. På ett år har statens utgifter steget med rundt 8 prosent.

Konsekvensen er at staten nå offisielt er avhengig av penger fra oljefondet for å kunne betale sine regninger.

Les også: Hva skjedde egentlig med oljefondet etter nyttår?

Den utgiftsposten som har økt mest er ifølge SSB den litt diffuse posten «andre overføringer». Dette er blant annet pengeoverføringer til bistand i utlandet, samt overføring til statlige sykehus. Deler av dette er ifølge SSB ikke reelle utgifstøkninger, men forskyving av utbetalingstidspunkt.