NA24.no

(Scanpix)

Skaff bedriften din forskningssubsidier

Sist oppdatert:
En småbedrift kan få tilbake 20 prosent av forskningskostnadene.

Søker du innen fristen den 1.september er du sikret at bedriften din får søknaden ferdigbehandlet i år. Da kan årets prosjektkostnader (for godkjent prosjekt) legges inn i fradragsgrunnlaget. Sendes en søknad inn etter 1. september er ikke bedriften sikret en ferdigbehandlet søknad innen året.

NA24 - din næringslivsavis

SkatteFunn gir bedriften et fradrag i skatten på inntil 20 prosent av kostnader til forsknings- og utviklingskostnader etter nærmere fastsatte regler.

Kostnadene som går innenfor rammen av SkatteFunn kan trekkes fra på vanlig måte i regnskapet. Selskapet er ikke avhengig av å gå med overskudd for å nyte godt av ordningen.

Formålet er å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning uten noen budsjettbegrensning. Dette innebærer at alle prosjekter som tilfredsstiller lov og forskrift, gir rett til skattefradrag. Tilfredsstiller du kravene, har du dermed rett til å få et slikt fradrag.

Dette er støtten
Alle bedrifter kan nye godt av ordningen. Små bedrifter får litt større fradrag (20 prosent) enn store bedrifter (18 prosent). Kostnader til eget prosjekt er fire millioner kroner. Kostnader til FOU-prosjekter utført av godkjente forskningsinstitusjoner begrenses til 8 millioner kroner i inntektsåret. Samlet fradrag kan ikke være over 8 millioner kroner.

Har bedriften en kostnad på 4 millioner kroner, blir støtten på 20 prosent av dette beløpet, det vil si 800.000 kroner for små bedrifter.

For å defineres som en liten bedrift må følgende kriterier være oppfylt:

- Færre enn 250 ansatte

- Salgsinntekt skal være under 40 millioner euro (ca. 320 millioner kroner), eller balansesum under 27 millioner euro (ca. 215 millioner kroner).

- Eies med mindre enn 25 prosent av en stor bedrift.

Dette godkjennes som forskning og utvikling
Forskning og utvikling er definert i forskriftene slik:

Med forsknings- og utviklingsprosjekt i skatteloven § 16-40 forstås et avgrenset og målrettet prosjekt med sikte på å fremskaffe ny kunnskap, informasjon eller erfaring som antas å være til nytte for bedriften i forbindelse med utvikling av nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter. Videre omfattes virksomhet der resultatene fra industriell forskning omsettes i en plan, et prosjekt eller et utkast til nye forbedrede produkter, produksjonsprosesser eller tjenester, samt utvikling av en første prototype eller pilotprosjekt som ikke kan utnyttes kommersielt.

Mer om kostnadene
Alle prosjektkostnader som er påløpt gjennom regnskapsåret inngår i grunnlaget for beregning av skattefradraget, selv om prosjektet er startet før søknaden godkjennes.

For å sikre at alle kostnader tas med (også de indirekte), brukes det en standardberegning for personalkostnader per time. Disse gjelder for egne ansatte som arbeider med prosjektet, og er satt til 1,6 promille av årslønnen.

Fra og med 2007 er det innført en øvre timesats og maksimalt antall timer per år for eget personell som kan føres i fradragsgrunnlaget. Taket per time er 500 kroner, totalt antall timer er 1.850 per år. Med standard beregningsmetode på 1,6 promille betyr denne timesatsen at en inntekt på ut over 312.000 kroner ikke kan tas med i prosjektet.

Kostnaden som brukes på prosjekter må godkjennes av revisor. Alle kostnadene må spesifiseres skikkelig. Det mest naturlige er å lage et prosjektregnskap, der det for eksempel føres nøyaktige timelister. Revisorbekreftet skjema RF-1053B må vedlegges selvangivelsen.

Slik får du skattefradraget
Skattefradraget skjer i forbindelse med skatteoppgjøret ved det lokale ligningskontoret. For virksomheter med forskuddsskatt er det anledning til å søke ligningskontoret om reduksjon i forskuddsskatten.

For virksomheter som ikke betaler forskuddsskatt avregnes fradraget ved skatteoppgjøret.

Hvis fradragsbeløpet er større enn den utlignede skatten, blir differansen utbetalt ved skatteoppgjøret av ligningsmyndighetene.

Slik søker du
Søknader må sendes elektronisk til SkatteFunn. Du finner all nødvendig forklaring og veiledning på nettstedet Skattefunn.no.

Søker du innen fristen er du sikret at bedriften din får søknaden ferdigbehandlet i år. Da kan årets prosjektkostnader (for godkjent prosjekt) legges inn i fradragsgrunnlaget. Sendes en søknad inn etter 1. september er ikke bedriften sikret en ferdigbehandlet søknad innen året.

I søknadsskjemaet registrerer du den brukerinformasjonen. Hovedinnholdet i søknaden skal være:

- Et prosjektsammendrag der du oppgir mål for prosjektet, starttidspunkt og sluttidspunkt.

- Budsjett

- Beskrivelse av hva nyskapingen består i

- Informasjon om søkerbedriften og dens erfaring med forskning og utvikling.

- Prosjektets mål og planer

- Et utvalg bedriftsøkonomiske nøkkeltall

Søknaden vil normalt behandles på nærmeste Innovasjon Norge-kontor. Den endelige vurderingen skjer i SkatteFunn-sekretariatet i Forskningsrådet.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere