Skagenfond angrep sparebank

Skagen Vekst ville ha styreendringer etter «høyst uvanlig fremgangsmåte».

Sparebanken Øst fikk motbør av Skagen Fondene da banken avholdt forstanderskapsmøte 23.april, skriver Skagen Fondene.

NA24 - din næringslivsavis

Det var Skagens Johan Aasen som under møtet tok til orde mot banken.

Valgkomite uten kontakt
- Vi har brakt i erfaring at valgkomiteen ikke var i kontakt med bankens investorer i forbindelse med sitt arbeid med å utarbeide innstillingen til nytt styre. Dette er en høyst uvanlig fremgangsmåte for et børsnotert foretak, uttalte Aasen.

- Det hadde vært ønskelig at valgkomiteen ser på medlemmene av forstanderskapet som en ressurs banken kan trekke på og ikke bare som et lovpålagt organ.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Skagen Vekst er nest største eier i Sparebanken Øst, med sine 7,13 prosent av aksjene. Fondet skriver i sin redegjørelse at det ser et stort potensial i grunnfondsbeviset.

- Bakgrunnen for SKAGENs investering i SPOG (Sparebanken Øst grunnfondsbevis) er at forvalter ser betydelig kurspotensiale fordi verdipapiret er undervurdert, underanalysert og ikke minst upopulært. Kursen på SPOG har hittil i år falt 50 prosent. Oslo Børs har i samme periode steget 6 prosent, uttalte Aasen.

Tøff nedtur
Sparebanken Øst har møtt kraftig motbør det siste året. Banken har måttet ta store tap på verdipapirer og obligasjonsporteføljen sin, og har også fått kritikk fra Kredittilsynet i et stedlig tilsyn.

- I dagens utfordrende makroøkonomiske klima er det opplagt at det vil være viktig med erfaring fra, og forståelse for, håndtering av risikoutsatte engasjementer også i den mer tradisjonelle bankvirksomheten. Styresammensetningen bør reflektere de økte kompetansekravene som bankens situasjon og de makroøkonomiske utfordringene krever, fortsatte Aasen.

Skagen-forvalteren ville gjerne innkalle til nytt forstanderskapsmøte for å få på plass et nytt styre, og etter et benkeforslag ble han valgt som leder av valgkomiteen, skriver Skagen i en oppdatering.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.