Skal skape drømmelag i finans

Foto: André Clark Utvik (NA24)

NA24s faste blogger, Trym Riksen, er ute for å hente nye folk til sin investeringsgruppe.

Trym Riksen, som har blogget fast med sin finansblogg i flere år, er ute for å hente nye folk til sin investeringsgruppe. Riksen er ute etter å hente inn én junior investeringsanalytiker og én senior investeringsanalytiker til sin gruppen, som han ønsker skal bli et «dream team».

- Mens finansbransjen er full av folk som skal finne den beste enkeltaksjen, den beste kredittobligasjonen eller det beste fondet, skal investeringsgruppen i DnB Nor Private Banking være blant Norges mest kompetente miljøer i forståelsen av aktivaklassenes egenskaper og investorens atferd i omgangen med aktivaklassene, sier Riksen til NA24.

Han mener det er et tankekors at verdens mest sofistikerte investeringsmiljø, Norges Bank Investment Management i kombinasjon med Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning, ender opp med en portefølje av tilsynelatende usofistikerte aktivaklasser som noterte aksjer, statsobligasjoner og bitte litt eiendom.

- Samtidig ser vi at finansrådgiveren på hjørnet, med sine 50 ansatte, opererer med modellporteføljer og standardanbefalinger hvor sofistikerte aktivaklasser som hedgefond, private equity og venture capital, infrastruktur, tømmer og mye annet utgjør halvparten av den risikofylte delen av porteføljen. Jeg sier ikke at det er uklokt å investere i sofistikerte aktivaklasser, men det er et paradoks at den mest sofistikerte investoren har alle pengene i usofistikerte aktiva. Å forstå dette paradokset er alfa og omega for en kompetent investeringsrådgiver. At rådgivningskundene i Private Banking ender opp med mange av de samme tilsynelatende enkle løsningene som Oljefondet anbefales å basere sin forvaltning på, er ingen tilfeldighet når rådgivningen er basert på den logikken som følger av empiri, teori og fornuft, sier Riksen til NA24.

Store planer med lite miljø
Riksen har store planer med sin gruppe, og mener at «et lite, men dynamisk investeringsmiljø kan bli et drømmelag» innenfor kundefokusert investeringsrådgivning.

- Når kundene kommer til oss med behov for investeringsrådgivning, skal de vite at det er rådene og ikke produktene som står i fokus. Alle investeringsrådgivere kan ha 10.000 produkter, men det er få som klarer å bestemme seg for hva slags råd de bør gi. Han fortsetter:

- De som ønsker å jobbe i mitt team, har en indre motivasjon om å ville vel. De er faglig nysgjerrige og drives av ønsket om å søke sannheten så langt det lar seg gjøre og videreformidle denne kunnskapen. Disse analytikerne har tro på at det finnes et marked for gode råd. Det er ikke mine eller bankens behov som kommer først, men kundens, sier Riksen.

Han forteller videre at oppgavene går ut på å få gjort de oppgavene som må gjøres i det daglige, som rapportskriving, utarbeidelse av presentasjonsmateriell, reiseaktivitet til regionkontorene og så videre. Den andre delen begynner der den første slutter, nemlig med videreutviklingen av Norges beste konsept for kunderettet investeringsrådgivning.

Vokser kraftig
DnB Nor satser tungt på privatbankområdet, hvor man hjelper formuende kunder med råd til å plassere pengene.

Det siste året har denne enheten etablert kontorer i Trondheim, Ålesund og Kristiansand, og har fra før av kontorer i Bergen, Stavanger og Tønsberg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.