Ventetiden er straks over: Onsdag 4. april legges skattemeldingen fra Skatteetaten ut.

Da kan du sjekke om du får en ekstra bonus til sommerferien eller ikke.

- For å være sikker på at du ikke betaler for mye skatt, må du sjekke at opplysningene i skattemeldingen er riktige, minner Skatteetaten om.

Her finner du alle detaljer som hva som er nytt i skattemeldingen for 2017.

30. april er fristen for å levere den inn.

Dette må du selv sjekke:

  • Sjekk at det du har fått i lønn og hvor mye du har betalt i skatter riktig. Dette sjekker du ved å sammenligne summene i den årlige sammenstillingen av inntekter, fradrag og skattetrekk du får fra arbeidsgiveren din, med tallene i skattemeldingen. Du kan sjekke hva arbeidsgiveren(e) din(e) har rapportert inn.
  • Sjekk at det du mottar i pensjon eller uføretrygd er riktig. Oversikten får du fra NAV eller andre du eventuelt mottar pensjon eller trygd fra. Du kan sjekke hva som er rapportert inn.
  • Sjekk at gjeld og formue som er oppgitt stemmer. Tallene henter vi fra de som du har gjeld eller formue hos. På formuen din kan du få verdsettingsrabatt. Hvis du får det, er det forhåndsutfylt på skattemeldingen din.

- Ansvaret er ditt

Administrerende direktør Christine Lundberg Larsen hos Regnskap Norge sier til Nettavisen at ansvaret hviler på hver og en av oss.

- Skattemeldingen fra skatteetaten er basert på de opplysninger skatteetaten har fått fra arbeidsgivere, banker, barnehager, fagforeninger, pensjonsleverandører og andre tredjepersoner som er pålagt å innberette opplysninger om den enkelte skattyter til skatteetaten. Men, selv om de inngitte opplysningene fra tredjepersoner som oftest er korrekte og dekkende for den enkeltes inntekts- og formuesforhold, er det du som skattyter som har ansvaret for å sjekke at alle opplysninger er korrekte, sier Larsen.

- Hvis noe er uteglemt eller innberettet med for lavt beløp, hjelper det lite å skylde på at det er andre som har gjort feilen. I tillegg hender det at skatteetaten gjør feil. Så husk: Ansvaret for riktigheten av det som skal med i skattemeldingen er ditt. Straffen, som kan ilegges i form av tilleggsskatt, er ikke ubetydelig.

Kryptovaluta: - Gevinsten er skattepliktig

Hun minner om at selv om handel med kryptovaluta ikke rapporteres inn til skattemyndighetene, er gevinsten av salg skattepliktig.

- Vi har hatt en del henvendelser om kryptovaluta som viser at mange skattytere håper å oppnå en gevinst ved å investere i denne relativt nye valutaen. Det spesielle ved kryptovaluta er at dette er investeringer og kjøp og salg som ikke blir innrapportert til skattemyndighetene, sier Larsen og legger til at:

- Det samme gjelder også ved utleie av sekundærbolig både gjennom ordinære utleieformidlere og gjennom AirBNB, samt ved salg av bolig. Investering i kryptovaluta, samt utleie og kjøp og salg av bolig, er forhold som skattyter selv må opplyse om.

- Dette er ingen gave

Larsen sier at de som får igjen på skatten, ikke nødvendigvis har færre feil i skattemeldingen enn de som får «baksmell»

- Mange som får penger igjen på skatten tar gjerne lett på det og kontrollerer ikke skattemeldingen særlig nøye, i motsetning til de som får «baksmell». Det er ingen ting som tilsier at de som får penger igjen har mindre feil i sine skattemeldinger enn de som får «baksmell». Det er skattetrekket gjennom året som er avgjørende for om skattyter får penger tilbake eller «baksmell». Oppfordringen til de som får penger tilbake bør være; «Ikke se på dette som en gave fra skatteetaten». Dette er penger som arbeidsgiver har innbetalt på dine vegne gjennom forskuddstrekk. Du har all grunn til å være like nøye med å sjekke at alle opplysninger er korrekte selv om du får penger igjen, sier Larsen.