Skatt øst vurderer mer kontroll

(Illustrasjonsbilde laget av Skatteetaten)

(Illustrasjonsbilde laget av Skatteetaten) Foto: Skatteetaten/Montasje (Montasje: Christian Hansen)

Nesten 600 000 hadde skattespørsmål i 2011.

Omkring 600 000 skattytere oppsøkte Skatt østs publikumsmottak i 2011. Størst var pågangen i Oslo, der nesten 204 000 henvendte seg til skattekontoret med spørsmål, forteller regiondirektør Ann Kjersti Kjeia Sletten i Skatt øst.

Skatt øst er dessuten hvert år til stede på Oslo S for å yte service til skattyterne i selvangivelsesperioden.

- Det er en suksess vi også kommer til å gjenta i år, sier Sletten. Målsettingen er at stadig flere for eksempel bestiller skattekortene sine på nettet. Dette er en tidsbesparende og god ordning for skattyterne, mener hun. Regiondirektøren henviser også til skatteetaten.no som inneholder mye nyttig og god informasjon om selvangivelsen. I tillegg er det mange som får god og rask hjelp gjennom skatteopplysningen som er et grønt nummer mange benytter seg av, sier hun i en melding

Riktig skatt
- Vårt fokus er riktig skatt, understreker Sletten. I året som gikk er det avholdt 12 møter med regnskapsførere og revisorer. Til sammen har det vært omkring 1200 deltakere på disse møtene.

Inntektsøkninger på 13,5 milliarder
Skatt øst oppsummerer 2011 med inntektsøkninger etter gjennomførte kontroller på 13,5 milliarder kroner. Samtidig er det gitt tillegg i merverdiavgift på 517 millioner kroner.

Store saker
Totalt er det 36 saker med inntektstillegg på over 100 millioner kroner. En del av sakene dreier seg om grove skatteunndragelser, men mange av de store sakene gjelder kompliserte forhold hvor det i hovedsak dreier seg om uenighet knyttet til juridiske problemstillinger.

- Det vil si at skattyter har oppfylt sin opplysningsplikt ovenfor Skatteetaten og fakta i saken er kjent, men det er faglig uenighet om tolkning av regelverket, forteller Sletten. - Derfor har vi møter med selskapenes rådgivere for å synliggjøre våre vurderinger av ulike problemstillinger. Dette er et arbeid vi vil satse enda mer på framover. På denne måten vet rådgiverne i større grad hva de kan forholde seg til i kommende saker.

Nesten 500 bokføringspålegg
I 2011 er det gjennomført en rekke kontroller i bransjer som bygg- og anlegg, servering og restaurant, drosjebransjen, bilbransjen, osv.

- Vi har ilagt 484 bokføringspålegg. God regnskapskvalitet er en forutsetning for å kunne fastsette riktig skattegrunnlag, og vi ser fort hvor det kan være påkrevet med større og mer dyptgående kontroll, understreker Sletten i meldingen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.