SANDEFJORD (Nettavisen Økonomi): De nye reglene rundt skatt på frynsegoder fra arbeidsgiver har blitt dårlig mottatt av bedrifter over hele Norge. Slik det står nå, klargjør regelverket at det er arbeidsgiver, og ikke arbeidstaker, som har ansvaret for å rapportere inn skatt på personalrabatt.

Rabatter man får fra jobben er skattefrie helt til verdien overstiger 7.000 kroner i året, og hver rabatt kan ikke være på mer enn 50 prosent av markedsverdien.

Nettopp hva som er markedspris på en vare, er det vanskelig for byggevarebransjen å fastslå, skal vi tro Beate Andersson. Hun er økonomidirektør i Carlsen Fritzøe, og klør seg i hodet over de nye skatteendringene.

- Vi opplever ekstra mye arbeid og administrasjon på grunn av endringene, og den største utfordringen for oss er å bestemme markedsprisen. Vi har ingen fastsatte priser på varegrupper som tak, vinduer og kjøkken. Prisen er individuelt tilpasset varene og prosjektenes størrelse og konkurranse i markedet. Vi er et marked med to-prissystem - det vil si at lojale proffkunder får sine rabatter, mens privatkunder har et annet prisingssystem. Generelt er det en rabattbasert bransje med mye individuell prising, kampanjer og tilbud, sier Andersson.

Med andre ord - i byggevarebransjen, der kjeder som Byggmakker, Montér, Byggmax og Carlsen Fritzøe opererer, er det svært komplisert å sette en markedspris fordi tilbud og rabatter heller er regelen enn unntaket. Fastsettelsen av pris på mange varegrupper blir avhenger av prosjektet, og alle varer har ikke en veiledende pris.

- Hva er ansattrabatten når «alle» med prosjekter og i bransjen generelt får rabatt? Det er vanskelig å rapportere inn og ettergå ansattrabattene for skattemyndighetene når vi ikke har faste priser på enkelte varegrupper, sier Andersson.

Ansatte kan heller handle hos konkurrenten

Onsdag presenterte Nettavisen Økonomi en oversikt over hva bedriftene tilknyttet hovedorganisasjonen Virke mener om skatteendringene:

  • 3 av 4 mener at regelendringene ville komplisere hverdagen som arbeidsgiver
  • 68 prosent mener grensen for skattefrie personalrabatter er for lav.
  • Omtrent halvparten (47 prosent) mener endringene vil påføre virksomheten økte kostnader, mens 30 prosent ikke vet om endringene vil øke kostnadene.
  • 42 prosent mener at de ansattes adgang til personalrabatter vil innskrenkes.

- Alle disse punktene gjelder for oss. Både hva gjelder økte kostnader for bedriften, stor usikkerhet og en mer komplisert hverdag, sier økonomidirektør Andersson.

Carlsen Fritzøe-direktøren tror at skatt på personalrabatter kan føre til at ansatte i stedet for å løse inn ansattrabatt går til konkurrenten og får et tilsvarende godt tilbud - skattefritt.

- Vi ønsker jo ikke at de ansatte skal slutte å legge inn ansattkjøp. De skal følge både interne rutiner og skattemyndighetenes føringer. Men en slik usikkerhet som nå råder kan bli et insentiv for ansatte å handle hos konkurrenten. Det er uheldig både av hensyn til kunnskap om varene vi selger, men også for bedriftens stolthet, mener Andersson.


De ansatte kan gå på skattesmell

Carlsen Fritzøe, som i 2018 omsatte for drøye to milliarder kroner og hadde 500 ansatte, har måttet punge ut i form av lønn, kurs og advokathonorarer for å finne markedspriser slik at de ansatte kan beregne personalrabatt.


Foreløpig har hverken Virke, advokater eller revisorer kunnet gi et klart svar. Kjeden vurderer nå å investere i en prisrobot.

- Det er til syvende og sist den ansatte som får en skattesmell dersom vi vurderer markedsprisen feil og skattemyndighetene ikke er enig i vår markedspris. En slik risiko kan ikke vi ta som arbeidsgiver - men akkurat nå har vi ingenting å gå etter, sier økonomidirektør Andersson.

Byggevarekjeden har også sett etter muligheter for felles kjøreregler i bransjen. Det har vist seg vanskelig. «Samkjøring» og «prissamarbeid» ligger ubehagelig tett, mener noen.

- Det enkleste hadde selvfølgelig vært å fjerne deler av endringene. Vi håper Finansdepartementet åpner for å øke beløpsgrensene eller at de innfører sjablongregler slik andre bransjer har for personalgoder, sier økonomidirektøren.

I en mail til Nettavisen Økonomi skrev nylig statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet at departementet nå gjennomgår de nye skatteendringene. Næsje skriver at departementet lenge har sett et behov for å rydde opp i regelverket og at det derfor er uaktuelt å reversere hovedtrekkene.

Men departementet er åpent for å gjøre små justeringer for å forhindre utilsiktede konsekvenser.

- Hvis det viser seg å være tilfellet, vil vi se om det er noe vi kan og bør gjøre med det. Vi vil komme tilbake relativt raskt med eventuelle endringer og hva de i så fall vil være, skriver Næsje.